Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw. 559/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 97/1013
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
09-06-1982
Data zakończenia sprawy
20-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja wniesiona przez obrońców skazanych Marka Radonia i Tomasza Dzika o warunkowe zawieszenie wymierzonych im kar.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dzik Tomasz, ur.: 03-09-1964, imię ojca: Julian
Wyrok
Sąd Najwyzszy - Izba Wojskowa orzekł zaskarżony wyrok zmienić przez: - "warunkowe zawieszenie wykonania wymierzonych oskarżonym kar pozbawienia wolności na okres 4 lat - oddanie każdego z oskarżonych pod dozór kuratora sądowego - zobowiązanie ich do podjęcia stałej pracy zarobkowej względnie nauki, najpóźniej do dnia 1 września 1982 r." - "zasądzić od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłaty za obie instancje w kwocie po 3000 zł od każdgo z nich, a także koszty postępowania odwoławczego."
Radoń Marek, ur.: 02-11-1962, imię ojca: Mieczysław
Wyrok
Sąd Najwyzszy - Izba Wojskowa orzekł zaskarżony wyrok zmienić przez: - "warunkowe zawieszenie wykonania wymierzonych oskarżonym kar pozbawienia wolności na okres 4 lat - oddanie każdego z oskarżonych pod dozór kuratora sądowego - zobowiązanie ich do podjęcia stałej pracy zarobkowej względnie nauki, najpóźniej do dnia 1 września 1982 r." - "zasądzić od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłaty za obie instancje w kwocie po 3000 zł od każdgo z nich, a także koszty postępowania odwoławczego."

Sędziowie
Góra Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Górski Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kmieciak Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Rewucki Zbigniew (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.