Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 665/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/594
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
27-01-1983
Data zakończenia sprawy
28-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja obrońców skazanych: Józefa Majty, Macieja Wijasa, Janusza Tadeusza Barańskiego, Stanisławy Marii Gawlik, Bogdana Kaprala, Bogumiła Ryby, Michała Błażeja Presmana i Wojciecha Władysława Dębskiego od wyroku z dnia 20 I 1983 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Barański Janusz Tadeusz, ur.: 07-01-1948, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. rewizji obrońcy nie uwzględnił. Oskarżonego obciążył kosztami postępowania odwoławczego.
Dębski Wojciech Władysław, ur.: 27-06-1946, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Obrońca oskarżonego Wojciecha Dębskiego wycofał wniesioną w jego imieniu rewizję od wyroku z dnia 20 I 1983 r. Postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa z dnia 25 III 1983 r. omawiana rewizja obrońcy pozostała bez rozpoznania a kosztami postępowania obciążono oskarżonego.
Gawlik Stanisława Maria, ur.: 16-11-1946, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. rewizji obrońcy nie uwzględnił. Oskarżoną obciążył kosztami postępowania odwoławczego.
Kapral Bogdan, ur.: 06-01-1947, imię ojca: Bolesław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. rewizję pozostawił bez rozpoznania (w związku z wycofaniem rewizji wniesionej przez obrońcę Bogdana Kaprala oraz faktem, że w odniesieniu do tego oskarżonego nie występują przyczyny określone w art. 388 kpk). Oskarżonego obciążono kosztami postępowania odwoławczego.
Majta Józef, ur.: 30-08-1938, imię ojca: Tomasz
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. rewizję pozostawił bez rozpoznania (w związku z wycofaniem rewizji wniesionej przez obrońcę Józefa Majty oraz faktem, że w odniesieniu do tego oskarżonego nie występują przyczyny określone w art. 388 kpk). Oskarżonego obciążono kosztami postępowania odwoławczego.
Presman Michał Błażej, ur.: 03-02-1947, imię ojca: Aleksander
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. orzekł rewizji obrońcy nie uwzględnić "natomiast z urzędu zaskarżony wyrok odnośnie osk. (...) Presmana (...) zmienić przez wyeliminowanie z wyrokowego opisu (...) czynów kolejno słów "i rozprowadzał" oraz "a następnie rozpowszechniał" i przez poprawienie oceny prawnej czynu: (...)osk. Presmana z błędnej, tj. z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2 dekretu (...) na prawidłową z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 3 tegoż dekretu i z tymi zmianami omawiany wyrok utrzymać w mocy". Oskarżonego obciążono także kosztami postępowania odwoławczego.
Ryba Bogumił, ur.: 04-06-1939, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. postanowił rewizji obrońcy nie uwzględnić, "natomiast z urzędu zaskarżony wyrok odnośnie osk. (...) Ryby (...) zmienić przez wyeliminowanie z wyrokowego opisu (...) czynów kolejno słów "i rozprowadzał" oraz "a następnie rozpowszechniał" i przez poprawienie oceny prawnej czynu: osk. Ryby z błędnej, tj. art. 48 ust. 2 dekretu (...) na prawidłową z art. 48 ust. 3 i 48 ust. 3 tegoż dekretu (...) i z tymi zmianami omawiany wyrok utrzymać w mocy". Oskarżonego obciążono także kosztami postępowania odwoławczego.
Wijas Maciej, ur.: 28-01-1962, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 III 1983 r. rewizję pozostawił bez rozpoznania (w związku z wycofaniem rewizji wniesionej przez obrońcę Macieja Wijasa oraz faktem, że w odniesieniu do tego oskarżonego nie występują przyczyny określone w art. 388 kpk). Oskarżonego obciążono kosztami postępowania odwoławczego.

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 28 III 1983 r. oraz postanowienia z dnia 25 III 1983 r.
Górniak Stanisław (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 28 III 1983 r. oraz postanowienia z dnia 25 III 1983 r.
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 28 III 1983 r. oraz postanowienia z dnia 25 III 1983 r.

Prokuratorzy
Siemianowski Jan (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.