Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
V K 583/83
Ds. 10/83
15008/III
Sygnatury IPN
IPN Po 6/4/1
IPN Po 6/4/2
IPN Po 6/4/3
IPN Po 6/4/4
IPN Po 6/4/5
IPN Po 04/3500/1
IPN Po 04/3500/2
IPN Po 04/3500/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-02-1983
Data zakończenia sprawy
12-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona w związku z kontynuowaniem działalności przez członków NSZZ "Solidarność" oraz przenoszenie, przechowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych druków i wydawnictw.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grzybowski Andrzej, ur.: 15-01-1948, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do końca października 1982 r. i od grudnia do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Józefem Świergielem, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem, Ireną Dembińską, Marią Blimel i innymi osobami, przechowywał, przenosił, rozpowszechniał i organizował akcję kolportażową nielegalnych druków i wydawnictw, a mianowicie "Obserwator Wielkopolski", "Veto" i inne wydawane przez podziemne struktury organizacyjne, byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" - Region Wielkopolska, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 271 § 1, 273 § 1, Kodeksu karnego, z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 10 § 2 i 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do 11 października 1982 r. w Poznaniu, w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Józefem Świergielem, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem, Ireną Dembińską, Marią Blimel i innymi osobami, nie odstąpił od udziału w podziemnych strukturach zawieszonego wówczas Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowym "Solidarność" Region Wielkopolska, przez to, że na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski zbierał, przechowywał i przekazywał informacje przeznaczone jako materiał redakcyjny do nielegalnych biuletynów, uczestniczył w zebraniach i spotkaniach o charakterze związkowym, a nadto zbierał, przechowywał i przekazywał gotówkę przeznaczoną na finansowanie tego zawieszonego związku ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od grudnia 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Józefem Świergielem, Andrzejem Grzybowskim, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem, Ludwikiem Lubczyńskim, Ireną Dembińską, Marią Blimel i innymi osobami nie odstąpił od udziału w podziemnych strukturach Związku "Solidarność" Region Wielkopolska przez to, że na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu uczestniczył w spotkaniach i zebraniach o charakterze związkowym, zbierał, przechowywał i przekazywał informacje i materiały przeznaczone do redagowania nielegalnych biuletynów, a także zbierał gotówkę przeznaczoną na finansowanie działalności tego związku, którego istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych. ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 1983 r., umorzył postępowanie karne w stosunku do Andrzeja Grzybowskiego, na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz. U. Nr 39 poz. 177).
Jędras Leszek, ur.: 28-07-1958, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu działając w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Andrzejem Grzybowskim, Józefem Świergielem, Henrykiem Rajewiczem, Ireną Dembińską, Marią Blimel i innymi osobami, przechowywał, przenosił, rozpowszechniał i organizował akcję kolportażową nielegalnych druków i wydawnictw, a mianowicie "Obserwator Wielkopolski", "Veto" i inne wydawane przez podziemne struktury organizacyjne, byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w tym - Region Wielkopolska, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 271 § 1, 273 § 1, Kodeksu karnego, z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 10 § 2 i 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do 11 października 1982 r. w Poznaniu, w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Józefem Świergielem, Andrzejem Grzybowskim, Henrykiem Rajewiczem, Ludwikiem Lubczyńskim, Ireną Dembińską, Marią Blimel i innymi osobami nie odstąpił od udziału w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" Region Wielkopolska, którego działalność była wówczas zawieszona przez to, że organizował akcję kolportażową, uczestniczył w zebraniach i spotkaniach o charakterze związkowym oraz przyjmował i przekazywał gotówkę przeznaczoną na finansowanie nielegalnej działalności związkowej. ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od października 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Andrzejem Grzybowskim, Józefem Świergielem, Henrykiem Rajewiczem, Ireną Dembińską i Marią Blimel i innymi osobami nie odstąpił od udziału w podziemnych strukturach Związku "Solidarność" - Rejon Wielkopolska przez to, że na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu i w innych miejscach organizował akcję kolportażową, uczestniczył w spotkaniach i zebraniach o charakterze związkowym, zbierał, przechowywał i przekazywał materiały i gotówkę przeznaczone na działalność tego Związku, którego istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych. ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 1983 r., umorzył postępowanie karne w stosunku do Leszka Jędrasa, na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz. U. Nr 39 poz. 177).
Lik Marek, ur.: 28-03-1955, imię ojca: Alfons
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Józefem Świergielem, Leszkiem Jędrasem, Andrzejem Grzybowskim, Henrykiem Rajewiczem i innymi osobami, przechowywał, przenosił i rozpowszechniał nielegalne druki i wydawnictwa, a mianowicie "Obserwator Wielkopolski", "Veto" i inne wydawane przez podziemne struktury organizacyjne, byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Wielkopolska i inne które to wydawnictwa zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, przy czym przestępstwa tego dopuścił się będąc już uprzednio karany za przestępstwa umyślne ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 271 § 1, 273 § 1, Kodeksu karnego, z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 10 § 2, 52 i 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do 11 października 1982 r. w Poznaniu, w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Józefem Świergielem, Leszkiem Jędrasem, Andrzejem Grzybowskim, Henrykiem Rajewiczem, Ludwikiem Lubczyńskim i innymi osobami, nie odstąpił od udziału w zawieszonym wówczas Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" Region Wielkopolska, przez to, że na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski zbierał, przechowywał i przekazywał informacje przeznaczone jako materiał redakcyjny do nielegalnych biuletynów, uczestniczył w zebraniach i spotkaniach o charakterze związkowym, a nadto zbierał i przekazywał gotówkę przeznaczoną na finansowanie tego zawieszonego związku, przy czym przestępstwa tego dopuścił się będąc już uprzednio karany za przestępstwa umyślne ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o czyn z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 52 i 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od 11 października 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu w będąc już karany za przestępstwa umyślne, wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem Grzybowskim, Józefem Świergielem, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem, Ludwikiem Lubczyńskim i innymi osobami uczestniczył w podziemnych strukturach Związku "Solidarność" na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu w ten sposób, że brał udział w spotkaniach i zebraniach o charakterze związkowym, zbierał, przechowywał i przekazywał informacje i materiały przeznaczone do redagowania nielegalnych biuletynów, a także zbierał gotówkę przeznaczoną na finansowanie działalności tego związku, którego istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 1983 r., umorzył postępowanie karne w stosunku do Marka Lika, na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz. U. Nr 39 poz. 177).
Lubczyński Ludwik, ur.: 02-04-1933, imię ojca: Jakub
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do 11 października 1982 r. w Poznaniu, w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Andrzejem Grzybowskim, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem i innymi osobami nie odstąpił od udziału w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" , którego działalność była wówczas zawieszona przez to, że zbierał i rozchodowywał jako kasjer na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu pieniądze w sumie około 20.000 zł przeznaczone na finansowanie działalności tego zawieszonego Związku ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od października 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Andrzejem Grzybowskim, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem i innymi osobami nie odstąpił od udziału w podziemnych strukturach Związku "Solidarność" - Rejon Wielkopolska przez to, że w dalszym ciągu jako kasjer na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski zbierał i rozchodowywał pieniądze w sumie około 10.000 zł przeznaczone na bieżącą działalność tego Związku, którego istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 1983 r., umorzył postępowanie karne w stosunku do Ludwika Lubczyńskiego, na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz. U. Nr 39 poz. 177).
Rajewicz Henryk, ur.: 01-07-1961, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do końca sierpnia 1982 r. w Poznaniu w warunkach przestępstwa ciągłego, działając wspólnie z Leszkiem Jędrasem, Andrzejem Grzybowskim, Markiem Likiem, Józefem Świergielem i innymi osobami nie odstąpił od udziału w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" Region Wielkopolska, którego działalność była wówczas zawieszona przez to, że organizował akcje kolportażową nielegalnych wydawnictw, uczestniczył w zebraniach i spotkaniach o charakterze związkowym oraz przyjmował i przekazywał gotówkę przeznaczoną na finansowanie nielegalnej działalności związkowej ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od kwietnia 1982 r. do końca sierpnia 1982 r. w Poznaniu "... w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Leszkiem Jędrasem, Andrzejem Grzybowskim, Ireną Dembińską, Marią Blimel i innymi osobami, przechowywał, przenosił, rozpowszechniał nielegalne druki i wydawnictwa, a mianowicie "Obserwator Wielkopolski", "Veto" i inne wydawane przez podziemne struktury zawieszonego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" - w tym Region Wielkopolska, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 271 § 1, 273 § 1, Kodeksu karnego, z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 10 § 2 i 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 1983 r., umorzył postępowanie karne w stosunku do Henryka Rajewicza, na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz. U. Nr 39 poz. 177).
Świergiel Józef, ur.: 27-02-1937, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Leszkiem Jędrasem, Andrzejem Grzybowskim, Henrykiem Rajewiczem i innymi osobami, przechowywał, przenosił i rozpowszechniał nielegalne druki i wydawnictwa, a mianowicie "Obserwator Wielkopolski", "Veto" i inne wydawane przez podziemne struktury organizacyjne, byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" m.in. Region Wielkopolska, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 271 § 1, 273 § 1, Kodeksu karnego, z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 10 § 2 i 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od kwietnia 1982 r. do 11 października 1982 r. w Poznaniu, w warunkach przestępstwa ciągłego, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Andrzejem Grzybowskim, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem i innymi osobami, nie odstąpił od udziału w zawieszonym wówczas Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" Region Wielkopolska, przez to, że na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski zbierał, przechowywał i przekazywał informacje przeznaczone jako materiał redakcyjny do nielegalnych biuletynów, uczestniczył w zebraniach i spotkaniach o charakterze związkowym, a nadto zbierał i przekazywał gotówkę przeznaczoną na finansowanie tego zawieszonego związku ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154) w zw. z art. 58 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "... w okresie od 11 października 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Likiem, Andrzejem Grzybowskim, Leszkiem Jędrasem, Henrykiem Rajewiczem, Ludwikiem Lubczyńskim i innymi osobami uczestniczył w podziemnych strukturach Związku "Solidarność" na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu w ten sposób, że brał udział w spotkaniach i zebraniach o charakterze związkowym, zbierał, przechowywał i przekazywał informacje i materiały przeznaczone do redagowania nielegalnych biuletynów, a także zbierał gotówkę przeznaczoną na finansowanie działalności tego związku, którego istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych. ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 1983 r., umorzył postępowanie karne w stosunku do Józefa Świergiela, na zasadzie art. 1 ust. 1 i 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz. U. Nr 39 poz. 177).

Sędziowie
Woźniak Gwidon
Sąd
Sąd Rejonowy - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Sobolewski Henryk
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Poznań
Uwagi
Uczestniczenie w sprawie i na rozprawach w dniach 01,08,12-08-1983 r.

 
 
.