Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II Kws. 545/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN By 260/72
 
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-05-1982
Data zakończenia sprawy
20-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Przyspieszony
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Waldemarowi Grzecy podejrzanemu o to, że w dniu 3 maja 1982 r. w Toruniu brał udział w zgromadzeniu publicznym, tj. o wykroczenie z art. 50 kw. w zw. z art. 21 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia w dniu 4 maja 1982 r. wydało orzeczenie: 2 miesiące aresztu oraz 100 zł. kosztów postępowania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grzeca Waldemar, ur.: 20-07-1961, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Obwiniony o to, że "w dniu 3 maja 1982 r. na Rynku Staromiejskim w Toruniu około godziny 20:35 brał udział w zbiegowisku publicznym i nie opuścił go mimo wezwania Milicji Obywatelskiej do rozejścia się".
Kwalifikacja
Wykroczenie z art. 50 kw. w zw. z art. 21 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem z dnia 20 maja 1982 r. zmienił orzeczenie Kolegium i uniewinnił Waldemara Grzecę od zarzucanych mu czynów, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Zatrzymany 3 maja 1982 r., zwolniony z zakładu karnego 20 maja 1982 r.

Sędziowie
Lewandowski B.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 20 maja 1982 r.
Lizak J.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 20 maja 1982 r.
Modrzyńska Emilia
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 4 maja 1982 r.
Reinboldt Bernard
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 4 maja 1982 r.
Rezmer K.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 20 maja 1982 r.
Szałek Teodor
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Orzeczenie z dnia 4 maja 1982 r.

Prokuratorzy

 
 
.