Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sow. 70/82
Po.Śl.II-9/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/104
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1981
Data zakończenia sprawy
01-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Maciejowi Guzowi, oskarżonemu o to, że w czasie obowiązywania stanu wojennego odmówił wykonywania obowiązków służbowych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Guz Maciej, ur.: 20-08-1959, imię ojca: Maciej
Zarzut
Oskarżony o to, że "będąc zatrudniony w Oddziale IV Przedsiębiorstwa PKS w Warszawie (...) w dniu 14.12.1981 r. pomimo, iż został poinformowany przez kierownictwo zakładu o obowiązkach wynikających z powołania go do służby w okresie stanu wojennego w jednostce zmilitaryzowanej". Oskarżony wyjaśnił, iż odmówił podjęcia pracy z pobudek politycznych, uważając wprowadzenie stanu wojennego na terenie kraju za akt wymierzony przeciwko ludziom pracującym.
Kwalifikacja
Art. 305 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 1.02.1982 r. uznał Macieja Guza winnym i skazał go: 1/ na podstawie art. 305 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 73 § 1 i 2, art. 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 lata, 3/ na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 10.000 złotych z zamianą w razie jej niuiszczenia w terminie na karę zastępczą pozbawienia wolności w ilości 100 dni, licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych, 4/ na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet grzywny zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 grudnia 1981 r., licząc jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny grzywnie 100 złotych, 5/ na podstawie art. art. 1-3 ustawy z dnia 23 VI 1973 r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. nr 27 poz. 152/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 3800 złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Bębenek Kazimierz (st. szer.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 28.12.1981 r. o zwróceniu akt sprawy Prokuratorowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 28.12.1981 r. o zwróceniu akt sprawy Prokuratorowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego.
Sadowski Paweł (st. szer.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 28.12.1981 r. o zwróceniu akt sprawy Prokuratorowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego.

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Uwagi
W aktach występuje również jako podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie.
Isbrandt Olgierd (mjr)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika, którą prokuraturę reprezentował.
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -

 
 
.