Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN. 47/92
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/448
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
24-03-1992
Data zakończenia sprawy
30-04-1992
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prezesa Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej z dnia 24.03.1992 r. wnosząca o "zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie Krzysztofa Jacka Glicy od popełnienia przypisanego mu przestępstwa".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Glica Krzysztof, ur.: 29-01-1959, imię ojca: Tadeusz
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 30.04.1992 r. orzekł: "1. rewizję nadzwyczajną oddalić, 2. kosztami postępowania z rewizji nadzwyczajnej obciążyć Skarb Państwa."

Sędziowie
Dołhy Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Godyń Janusz (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Prezes Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej - twórca rewizji nadzwyczajnej.
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Wójcicki Stanisław (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.