Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 492/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/448
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
27-12-1982
Data zakończenia sprawy
14-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Zastosowanie prawa łaski wobec Krzysztofa Glicy dnia 14.03.1983 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Glica Krzysztof, ur.: 29-01-1959, imię ojca: Tadeusz
Wyrok
Rada Państwa uchwałą z dnia 14.03.1983 r. skorzystała z prawa łaski wobec Krzysztof Glica przez "warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata."

Sędziowie
Górski Bogdan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
 
 
.