Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W 292/82
Pg.Śl. II-45/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/277
IPN BU 1357/278
IPN BU 1357/279
IPN BU 1645/82
IPN BU 1645/70
IPN BU 1645/32
IPN Kr 97/949
IPN BU 1645/43
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-02-1982
Data zakończenia sprawy
06-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny i prowadzenie nielegalnej działalności związkowej (NSZZ "Solidarność").

Podejrzani / Oskarżeni
 
Górski Mieczysław, ur.: 15-05-1954, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 8 marca 1982 r. w Nowym Sączu, działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r., nie zaniechał działalności w tym związku i trudnił się kolportażem nielegalnego pisma związkowego "Nowosądeckie wiadomości", przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. uznał Mieczysława Górskiego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Mieczysławowi Górskiemu od dnia 8.03.1982 r., kara dodatkowa pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Jarecki Józef, ur.: 19-03-1951, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wprowadzenia stanu wojennego do dnia 10 lutego 1982 r. w Nowym Sączu, działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r., nie zaniechał tej działalności i współorganizował wydawanie nielegalnego pisma związkowego pt. "Nowosądeckie wiadomości" przez to, że wykonane matryce z naniesioną treścią przy użyciu pisma technicznego i maszynowego przekazywał do powielenia Zbigniewowi Leśniakowi, a następnie organizował kolportaż wykonanego pisma przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 w zw. z ust. 4 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. uznał Józefa Jareckiego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Józefowi Jareckiemu od dnia 9.02.1982 r., kara dodatkowa pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Leśniak Zbigniew Jan, ur.: 12-03-1950, imię ojca: Michał
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wprowadzenia stanu wojennego do dnia 8 lutego 1982 r. w Nowym Sączu, działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.12.1981 r. nie zaniechał działalności w tym związku i współorganizował wydawanie nielegalnego pisma związkowego pt. "Nowosądeckie wiadomości" przez to, że otrzymane od Józefa Jareckiego matryce z naniesioną treścią przy użyciu pisma technicznego i maszynowego przekazywał do powielenia Krzysztofowi Węglowskiemu-Królowi, a następnie organizował kolportaż wykonanego pisma przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 w zw. z ust. 4 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. uznał Zbigniewa Jana Leśniaka winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Zbigniewowi Leśniakowi od dnia 8.02.1982 r., kara dodatkowa pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Nitka Tadeusz, ur.: 25-03-1952, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wprowadzenia stanu wojennego do lutego 1982 r. włącznie, na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r., nie zaniechał działalności w tym związku i trudnił się kolportażem nielegalnego pisma związkowego "Nowosądeckie wiadomości", przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zw. z ust. 4 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. "(...) na zasadzie art. 2 w zw. z art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w sprawie cyw. Tadeusza Nitki odstąpić od prowadzenia jej w trybie postępowania doraźnego (...)", uznał Tadeusza Nitkę winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Tadeuszowi Nitce od dnia 25.03.1982 r., "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3.000 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Piasecki Tadeusz Andrzej, ur.: 29-10-1950, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wprowadzenia stanu wojennego do dnia 2 marca 1982 r. w Nowym Sączu działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r., nie zaniechał tej działalności i współorganizował wydawanie nielegalnego pisma związkowego pt. "Nowosądeckie wiadomości" przez to, że wykonywał matryce, które następnie przekazywał do powielenia, a następnie organizował kolportaż wykonanego pisma przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zw. z ust. 4 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. uznał Tadeusza Andrzeja Piaseckiego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Tadeuszowi Piaseckiemu od dnia 2.03.1982 r., kara dodatkowa pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Węglowski-Król Krzysztof Bogdan, ur.: 01-04-1961, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wprowadzenia stanu wojennego do dnia 22 lutego 1982 r. w Nowym Sączu, działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.12.1981 r. nie zaniechał działalności w tym związku i brał udział w wydawaniu nielegalnego pisma związkowego pt. "Nowosądeckie wiadomości" przez to, że powielał matryce z naniesioną treścią przy użyciu pisma technicznego i maszynowego otrzymane od Zbigniewa Leśniaka i Tadeusza Piaseckiego, na powielaczu stanowiącym własność Kazimierza Plewy, a następnie wykonane pismo przekazywał do kolportażu przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 w zw. z ust. 4 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. uznał Krzysztofa Bogdana Węglowskiego-Króla winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Krzysztofowi Węglowskiemu-Królowi od dnia 22.02.1982 r., kara dodatkowa pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Witowski Krzysztof Józef, ur.: 19-03-1958, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. tj. od wprowadzenia stanu wojennego do lutego 1982 r. włącznie w Nowym Sączu, działając czynem ciągłym, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.12.1981 r. nie zaniechał działalności w tym związku z sporządzał matryce do powielania nielegalnego pisma związkowego pt. "Nowosądeckie wiadomości" zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z ust. 4 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. uznał Krzysztofa Józefa Witowskiego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności, początek odbywania kary pozbawienia wolności należy liczyć Krzysztofowi Witowskiemu od dnia 25.03.1982 r., kara dodatkowa pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.200 zł, koszty postępowania w równych częściach.
Zengel Tadeusz Józef, ur.: 01-08-1942, imię ojca: Julian
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 1 lutego 1982 r. na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r., nie zaniechał działalności w tym związku i rozpowszechniał nielegalne pismo związkowe pt. "Nowosądeckie wiadomości" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zw. z ust. 4 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 6 maja 1982 r. "(...) na zasadzie art. 2 w zw. z art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o przestępstwach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w sprawie cyw. Tadeusza Józefa Zengla odstąpić od prowadzenia jej w trybie postępowania doraźnego (...)", uznał Tadeusza Józefa Zengla winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza na okres 4 lat próby, grzywna w kwocie 15.000 zł, na poczet której zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 marca 1982 r. do dnia 6 maja 1982 r. przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 100 zł, oskarżonemu pozostaje do uiszczenia kwota 10.800 zł grzywny, którą na wypadek nieuiszczenia w terminie zamienia na 108 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmując 1 dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 100 zł, "(...) na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 49 kk orzeka karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości przez opublikowanie stosownej informacji w środkach masowego przekazu (...)", "(...) na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego - powielacza białkowego (...) oraz przepadek 6 ulotek "Nowosądeckie wiadomości" i wzornika do pisma technicznego, które zarządza pozostawić w aktach sprawy (...)", "(...) w myśl art. 199 kpk dowód rzeczowy w sprawie - maszynę do pisania marki "Optima" Nr fabryczny 25394 zdeponowaną w Wydziale Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Nowym Sączu zwrócić Nowosądeckiemu Kombinatowi Budowlanemu w Nowym Sączu (...)", opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.800 zł, koszty postępowania w równych częściach.

Sędziowie
Dryk Roman (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Piętniewicz Leszek (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Kłonica Czesław (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Malina Eugeniusz (ppor.)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa

 
 
.