Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 64/92
Pn. Rew. 296/92
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/280
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
18-05-1992
Data zakończenia sprawy
30-06-1992
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna wszczęta na podstawie wniosku Prezesa Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na korzyść skazanych Józefa Jareckiego, Tadeusza Piaseckiego, Zbigniewa Leśniaka, Krzysztofa Witowskiego, Krzysztofa Węglowskiego-Króla, Mieczysława Górskiego, Tadeusza Nitki i Tadeusza Zengla.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Górski Mieczysław, ur.: 15-05-1954, imię ojca: Jan
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Mieczysława Górskiego od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Jarecki Józef, ur.: 19-03-1951, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Józefa Jareckiego od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Leśniak Zbigniew Jan, ur.: 12-03-1950, imię ojca: Michał
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Zbigniewa Jana Leśniaka od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Nitka Tadeusz, ur.: 25-03-1952, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Tadeusza Nitki od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Piasecki Tadeusz Andrzej, ur.: 29-10-1950, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Tadeusza Andrzeja Piaseckiego od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Węglowski-Król Krzysztof Bogdan, ur.: 01-04-1961, imię ojca: Józef
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Krzysztofa Bogdana Węglowskiego-Króla od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Witowski Krzysztof Józef, ur.: 19-03-1958, imię ojca: Jan
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa oraz były społecznie niebezpieczne w rozumieniu art. 1 k.k.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Krzysztofa Józefa Witowskiego od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.
Zengel Tadeusz Józef, ur.: 01-08-1942, imię ojca: Julian
Zarzut
Prezes Sądu Najwyższego Izby Wojskowej na podstawie art. 387 pkt 1 k.p.k. zarzucił zaskarżonym wyrokom obrazę prawa materialnego przez błędne uznanie, że czyny przypisane oskarżonemu wyczerpały znamiona przestępstwa.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa kierując się przepisami art. 386 § 1 i 2 oraz art. 387 pkt 1 kpk, jak też art. 462 kpk oraz 549 § 1 pkt 2 kpk orzekł w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżone nią wyroki przez uniewinnienie Tadeusza Józefa Zengla od przypisanych mu czynów. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.

Sędziowie
Buliński Marian (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dołhy Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gacek Jacek ((-))
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sprawozdawca sędzia przewodniczący rozprawie z dnia 4 lutego 2010 r. i 10 lutego 2010 r. w sprawie o zadośćuczynienie Józefa Jareckiego, Zbigniewa Leśniaka, Mieczysława Górskiego, Krzysztofa Węglowskiego-Króla
Hevler Anna ((-))
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia s. rej. (del.)sprawozdawca sędzia uczestniczący w rozprawie z dnia 4 lutego 2010 r. i 10 lutego 2010 r. w sprawie o zadośćuczynienie Józefa Jareckiego, Zbigniewa Leśniaka, Mieczysława Górskiego, Krzysztofa Węglowskiego-Króla
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Kmak Kazimierz ((-))
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca sędzia uczestniczący w rozprawie z dnia 4 lutego 2010 r. i 10 lutego 2010 r. w sprawie o zadośćuczynienie Józefa Jareckiego, Zbigniewa Leśniaka, Mieczysława Górskiego, Krzysztofa Węglowskiego-Króla
Pawlak Janusz (ppłk)
Sąd
Sąd Wojskowy - -
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
delegowany
Rychlicki Bogdan (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Godyń Janusz (płk)
Prokuratura
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa - Warszawa
Uwagi
twórca aktu rewizji Prezesa Sądu Najwyższego
Górny Jacek
Prokuratura
Prokuratura Okręgowa - Nowy Sącz
Uwagi
udział w wydaniu wyroku z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie o zadośćuczynienie Zbigniewa Leśniaka
Stępień-Warzecha Beata ((-))
Prokuratura
Prokuratura Okręgowa - Nowy Sącz
Uwagi
udział w wydaniu wyroku z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie o zadośćuczynienie Józefa Jareckiego, Mieczysława Górskiego, Krzysztofa Węglowskiego-Króla
Wójcicki Stanisław (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.