Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 292/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/280
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
30-09-1983
Data zakończenia sprawy
30-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w przedmiocie zastosowania amnestii w sprawie Mieczysława Górskiego, Krzysztofa Bogdana Węglowskiego-Króla, Krzysztofa Józefa Witowskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Górski Mieczysław, ur.: 15-05-1954, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 września 1983 r. sprawy Mieczysława Górskiego w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, a orzeczona kara ulega darowaniu na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. /Dz.U. nr 39 poz. 177/ o amnestii, postanawia darować skazanemu cyw. Mieczysławowi Górskiemu wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym 1/ karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lata, 2/ karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na 2 lata".
Węglowski-Król Krzysztof Bogdan, ur.: 01-04-1961, imię ojca: Józef
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 września 1983 r. sprawy Krzysztofa Bogdana Węglowskiego-Króla w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, a orzeczona kara ulega darowaniu na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. /Dz.U. nr 39 poz. 177/ o amnestii, postanawia darować skaz. Krzysztofowi Węglowskiemu-Królowi wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym 1/ karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat, 2/ karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na 2 lata, 3/ pozostała do zapłacenia opłatę i koszty postępowanie".
Witowski Krzysztof Józef, ur.: 19-03-1958, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 września 1983 r. sprawy Krzysztofa Józefa Witowskiego w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, a orzeczona kara ulega darowaniu na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. /Dz.U. nr 39 poz. 177/ o amnestii, postanawia darować skazanemu cyw. Krzysztofowi Witowskiemu wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym 1/ karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat, 2/ karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na 2 lata, 3/ pozostała do zapłacenia - opłatę i koszty postępowania".

Sędziowie
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Zimiński Andrzej (kpt.)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
 
 
.