Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 292/82
Pg.Śl. II-45/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/280
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
05-01-1983
Data zakończenia sprawy
18-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w przedmiocie ułaskawienia Tadeusza Nitki, Józefa Jareckiego, Krzysztofa Józefa Witowskiego, Krzysztofa Węglowskiego-Króla, Zbigniewa Jana Leśniaka, Mieczysława Górskiego, Tadeusza Piaseckiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Górski Mieczysław, ur.: 15-05-1954, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 25 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu wniosku żony skazanego i matki skazanego Mieczysława Górskiego w przedmiocie ułaskawienia postanowił akta sprawy wraz z opinią przedstawić Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 15/ Górskiego Mieczysława s. Jana, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata".
Jarecki Józef, ur.: 19-03-1951, imię ojca: Tadeusz
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 25 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu wniosku żony skazanego w przedmiocie ułaskawienia w sprawie Józefa Jareckiego postanowił akta sprawy wraz z opinią przedstawić Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu w Warszawie. Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 10/ Jareckiego Józefa s. Tadeusza, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata".
Leśniak Zbigniew Jan, ur.: 12-03-1950, imię ojca: Michał
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 25 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu wniosku żony skazanego Zbigniewa Jana Leśniaka w przedmiocie ułaskawienia postanowił akta sprawy wraz z opinią przedstawić Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dnia 20 kwietnia 1983 r. po rozpoznaniu wniosku skazanego Zbigniewa Leśniaka w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 6.V.1982 r. na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności postanowił "(...) udzielić skazanemu Zbigniewowi Leśniakowi na okres 4 /czterech/ miesięcy przerwy w odbywaniu kary 3 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 6.V.1982 r. w sprawie So.W. 292/82". (sygn. akt Cs 35/83) Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 13/ Leśniaka Zbigniewa Jana s. Michała, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata".
Nitka Tadeusz, ur.: 25-03-1952, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 5 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu wniosku skazanego Tadeusza Nitki w przedmiocie ułaskawienia postanowił przychylić się do wniosku o ułaskawienie i akta sprawy przedstawić Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu za pośrednictwem Sądu Najwyższego Izby Wojskowej. Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 16/ Nitki Tadeusza s. Stanisława, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok".
Piasecki Tadeusz Andrzej, ur.: 29-10-1950, imię ojca: Zdzisław
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 16 lutego 1983 r. po rozpoznaniu prośby kolektywu pracowniczego Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego w Nowym Sączu oraz obrońcy skazanego Tadeusza Piaseckiego w przedmiocie ułaskawienia postanowił przychylić się do prośby o ułaskawienie i akta wraz z opinią przesłać Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu w Warszawie. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dnia 18 maja 1983 r. po rozpoznaniu prośby z dnia 11.04.1983 r. w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w sprawie Tadeusza Piaseckiego skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 6.05.1982 r. na karę 4 lat pozbawienia wolności postanowił "1/. zwolnić skazanego od uiszczenia opłaty od wniosku o przerwę w karze, 2/. udzielić skazanemu Tadeuszowi Piaseckiemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej wyżej cytowanym wyrokiem na okres 6 /sześciu/ miesięcy". (sygn. akt Cs 55/83) Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 11/ Piaseckiego Tadeusza Andrzeja s. Zdzisława, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata".
Węglowski-Król Krzysztof Bogdan, ur.: 01-04-1961, imię ojca: Józef
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 22 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu prośby rodziców skazanego Krzysztofa Węglowskiego-Króla w przedmiocie ułaskawienia postanowił akta sprawy wraz z opinią przedstawić Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do: 12/ Węglowskiego-Króla Krzysztofa Bogdana s. Józefa, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata".
Witowski Krzysztof Józef, ur.: 19-03-1958, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dnia 22 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu prośby skazanego Krzysztofa Józefa Witowskiego w przedmiocie ułaskawienia postanowił akta sprawy wraz z opinią przedstawić Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w Warszawie. Uchwałą Rady Państwa z dnia 12 maja 1983 r. "Rada Państwa postanawia I. Skorzystać z prawa łaski w stosunku do 14/ Witowskiego Krzysztofa Józefa s. Jana, skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6.V.1982 r. - w postępowaniu doraźnym - na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata".

Sędziowie
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kaczmarek Andrzej (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie z 20 kwietnia 1983 r. i 18 maja 1983 r. w sprawie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności Zbigniewowi Leśniakowi i Tadeuszowi Piaseckiemu
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Dziobal Jan (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Lelak Jan (płk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Polowy Andrzej (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
 
 
.