Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 292/82, Rw. 512/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/279
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
12-05-1982
Data zakończenia sprawy
05-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja oskarżonego Tadeusza Nitki od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 6 maja 1982 r. wniesiona przez obrońcę.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Nitka Tadeusz, ur.: 25-03-1952, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony zaskarża wyrok w zakresie wymiaru kary. Wnosi o zmianę zaskarżonego wyroku przez obniżenie kary pozbawienia wolności do 1 roku i warunkowe zawieszenie jej wykonania na określony czas. "Oskarżony zarzuca powyższemu wyrokowi obrazę przepisów prawa materialnego a to art. 50 §§ 1 i 2 oraz art. 73 §§ 1 i 2 k.k. przez nie uwzględnienie w sposób widoczny sposobu działania oskarżonego, a w konsekwencji wymierzenie kary rażąco surowej tak w zakresie jej wymiaru, jako też w związku z nieskorzystaniem z warunkowego zawieszenia wykonania kary"
Kwalifikacja
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie dnia 5 lipca 1982 r. orzekł: "1. rewizji obrońcy nie uwzględnić i zaskarżony wyrok w sprawie cyw. Tadeusza Nitki utrzymać w mocy, 2. na podstawie art. 547 § 1 kpk oraz art. 2 i 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzić od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania rewizyjnego oraz kwotę 6.000 /sześć tysięcy/ zł tytułem opłaty za instancję odwoławczą"

Sędziowie
Jeż Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Wojskowy - -
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
delegowany
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Rewucki Zbigniew (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.