Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 20/82
1 Ds 2808/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 465/40/1
IPN Gd 465/40/2/1
IPN Gd 465/40/3
IPN Gd 85/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-12-1981
Data zakończenia sprawy
03-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Gajewskiemu z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanemu o to, że nie odstąpił od działalności w NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego na obszarze PRL, lecz w dniach 15 i 16 grudnia 1981 r. organizował strajk pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Morska Obsługa Radiowa Statków" w Gdyni oraz nakłaniał ich do niepodejmowania pracy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gajewski Andrzej, ur.: 18-07-1949, imię ojca: Adam
Zarzut
"... w dniu 15 i 16.12.1981 r. w Gdyni, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz delegat załogi na zjazd regionu tego związku, wiedząc, że działalność związku została zawieszona, kontynuował pracę tego związku organizując strajk pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Morska Obsługa Radiowa Statków" w Gdyni poprzez odczytanie na zebraniu pracowników, apelu wiceprzewodniczącego związku zawodowego "Solidarność" wzywającego do podejmowania akcji strajkowych, a następnie na wiecu załogi sprzeciwił się nakłanianiu pracowników przez kierowników oddziałów do kontynuowania pracy, wzywając pracowników do niepodpisywania list osób odmawiających podjęcia pracy, w czasie obowiązywania stanu wojennego ..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 03.02.1982 r. na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Andrzeja Gajewskiego na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 grudnia 1981 r. do dnia 3 lutego 1982 r. Sąd zasądził od oskarżonego kwotę 1800 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążył go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Badowski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 03.02.1982 r.
Księżny D.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestnicząca w wydaniu wyroku z dnia 03.02.1982 r
Przybyłowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 03.02.1982 r

Prokuratorzy
Kruminis - Łozowski Marek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdynia
Markowski T.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk

 
 
.