Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III Ko 24/83 Uł., V Ko 34/83 Uł.
 
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 465/40/1
IPN Gd 465/40/2/1
IPN Gd 465/40/2/2
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
06-01-1983
Data zakończenia sprawy
09-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Ułaskawienie przez Radę Państwa PRL Andrzeja Gajewskiego, skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03.02.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gajewski Andrzej, ur.: 18-07-1949, imię ojca: Adam
Wyrok
Rada Państwa PRL uchwałą nr PU-1111-45-83 z dnia 30.04.1983 r. skorzystała z prawa łaski wobec Andrzeja Gajewskiego przez warunkowe zwolnienie go z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.

Sędziowie
Kotowski S.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 22.01.1983 r. o odroczeniu rozpoznania wniosku o ułaskawienie
Lebiedzka L.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień: z dnia 13.01.1983 r. dotyczącego poparcia wniosku o ułaskawienie, z dnia 11.02.1983 r. dotyczącego wstrzymania wykonania kary
Napierała Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień: z dnia 13.01.1983 r. dotyczącego poparcia wniosku o ułaskawienie, z dnia 11.02.1983 r. dotyczącego wstrzymania wykonania kary
Ochman Wł.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu: postanowienia z dnia 22.01.1983 r. o odroczeniu rozpoznania wniosku o ułaskawienie, opinii z dnia 25.02.1983 r. w sprawie ułaskawienia
Przybyłowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień: z dnia 13.01.1983 r. dotyczącego poparcia wniosku o ułaskawienie, z dnia 11.02.1983 r. dotyczącego wstrzymania wykonania kary, z dnia 16.02.1983 r. dotyczącego odroczenia wykonania kary
Rink T.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu opinii z dnia 25.02.1983 r. w sprawie ułaskawienia
Trzeciak J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział V Penitencjarny i Nadzoru - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 09.05.1983 r. o wyznaczeniu okresu próby
Żurawski J.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu: postanowienia z dnia 22.01.1983 r. o odroczeniu rozpoznania wniosku o ułaskawienie, opinii z dnia 25.02.1983 r. w sprawie ułaskawienia

Prokuratorzy
Kayzer A.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Markowski T.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
 
 
.