Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
V KR 74/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 465/40/1
IPN BU 754/132
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
04-03-1982
Data zakończenia sprawy
06-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja wniesiona przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni na niekorzyść Andrzeja Gajewskiego oraz przez obrońcę oskarżonego na jego korzyść (uniewinnienie) od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03.02.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gajewski Andrzej, ur.: 18-07-1949, imię ojca: Adam
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie wyrokiem z dnia 06.10.1982 r. zmienił zaskarżony rewizjami wyrok podwyższając Andrzejowi Gajewskiemu wymierzoną karę pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 6000 złotych tytułem opłaty za obie instancje oraz obciążył go kosztami postępowania rewizyjnego.

Sędziowie
Ochman W.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 06.10.1982 r.
Rink T.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 06.10.1982 r.
Żurawski J.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 06.10.1982 r.

Prokuratorzy
Śliwiński Z.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Zegar Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdynia
Uwagi
autor rewizji od wyroku
 
 
.