Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III.K. 51/83, V KZ.32/83
II Ds 9/83
RSD 5/S/83
Sygnatury IPN
IPN Kr 17/2/1
IPN Kr 17/2/2
IPN Kr 17/2/3
IPN Kr 17/2/4
IPN Kr 17/2/5
IPN Kr 17/2/8
IPN Kr 208/1
IPN Kr 208/2
IPN Kr 208/3
IPN Kr 208/4
IPN Kr 208/5
IPN Kr 208/6
IPN Kr 208/7
IPN Kr 208/8
IPN Kr 208/9
IPN Kr 208/10
IPN Kr 303/218

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-01-1983
Data zakończenia sprawy
23-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Lucynie Marszałek i innym oskarżonym o sporządzanie i rozpowszechnianie pism zawierających "fałszywe treści mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy" w Krakowie.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Baran Lucjan, ur.: 07-01-1960, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Lucjana Barana w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Lucjana Barana umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Bąk Maria Barbara, ur.: 31-07-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Marii Barbary Bąk w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Marii Barbary Bąk umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Bąk Jarosław, ur.: 25-01-1963, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Bogdana Sułkowskiego w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Jarosława Bąka umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Bodziony Jakub Stanisław, ur.: 03-01-1962, imię ojca: Jakub
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od kwietnia 1982 r. do 14 lutego 1983 r. w Krakowie działając w ciągłości przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z Ryszardem Małuseckim i Pawłem Zechenterem w celu rozpowszechniania sporządzał pisma i ulotki powielane na powielaczu zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w dniu 28 kwietnia 1983 r. w sprawie przeciwko Jakubowi Bodzionemu postanowił "(...) umorzyć częściowo śledztwo."
Gaczoł Mirosław, ur.: 30-12-1960, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Mirosława Gaczoła w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r., a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Mirosława Gaczoła umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Galicka Anna, ur.: 15-09-1957, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Anny Galickiej w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Anny Galickiej umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. [Postanowienie w przedmiocie zastosowania amnestii z dnia 30 sierpnia 1983 r.]
Garapich Michał, ur.: 05-05-1955, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Michała Garapicha w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Michała Garapicha umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Kalita Adam, ur.: 27-11-1955, imię ojca: Wiesław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Adama Kality w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Adama Kality umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Koczwańska Dorota Anna, ur.: 27-04-1960, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Doroty Koczwańskiej w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r., a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Doroty Koczwańskiej umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. [w aktach sprawy występują dwie daty urodzenia Doroty Koczwańskiej tj. 07-04-1960, 27-04-1960].
Krawczyk Jarosław, ur.: 12-10-1961, imię ojca: Wiktor
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Jarosława Krawczyka w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dn. 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Jarosława Krawczyka umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Małusecki Ryszard Piotr, ur.: 19-10-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Ryszarda Małuseckiego w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Ryszarda Małuseckiego umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Marszałek Lucyna, ur.: 08-02-1961, imię ojca: Roman
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Lucyny Marszałek w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Lucyny Marszałek umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. [Postanowienie w przedmiocie zastosowania amnestii z dnia 26 sierpnia 1983 r.] Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec Lucyny Marszałek zaskarżył obrońca oskarżonej "(...) podnosząc, że oskarżona nie popełniła zarzucanego jej czynu i może ją satysfakcjonować jedynie wyrok uniewinniający po przeprowadzeniu rozprawy". Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny w dniu 7 września 1983 r. w sprawie przeciwko Lucynie Marszałek oskarżonej o przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. w przedmiocie nadania biegu zażalenia postanowił "(...) przedstawić zażalenie obrońcy Lucyny Marszałek na postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26.VIII.1983 r. o zastosowanie wobec niej amnestii - Sądowi Najwyższemu do rozpoznania" uzasadniając, że "(...) zaskarżone postanowienie należy do kończących postępowanie, Sąd pierwszej instancji nie może zająć w kwestii jego zasadności stanowiska merytorycznego". Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie w dniu 23 września 1983 r. w sprawie Lucyny Marszałek po rozpoznaniu zażalenia jej obrońcy na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 1983 r. w przedmiocie zastosowania amnestii po wysłuchaniu wniosku Prokuratora postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.
Rzeszut Jakub, ur.: 12-01-1956, imię ojca: Artur
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Jakuba Rzeszuta w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r., a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Jakuba Rzeszuta umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Sułkowski Bogdan, ur.: 22-05-1958, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Bogdana Sułkowskiego w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Bogdana Sułkowskiego umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Szewczyk Tomasz Jacek, ur.: 20-07-1960, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Tomasza Szewczyka w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Tomasza Szewczyka umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Tomaszewski Jacek Jakub, ur.: 01-05-1962, imię ojca: Maksymilian
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Jacka Tomaszewskiego w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r./, a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Jacka Tomaszewskiego umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Wazl Wiesław, ur.: 20-11-1930, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Wiesława Wazla w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r., a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Wiesława Wazla umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. [w aktach sprawy występują dwie daty urodzenia Wiesława Wazla tj. 24-07-1930, 20-11-1930].
Wilkosz Małgorzata, ur.: 02-04-1957, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Małgorzaty Wilkosz w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177 z dnia 22 lipca 1983 r. a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Małgorzaty Wilkosz umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.
Zechenter Paweł, ur.: 20-06-1961, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"MAŁOPOLSKA" - o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich i tak: - Jarosław KRAWCZYK, Małgorzata WILKOSZ, Maria Barbara BĄK, Anna GALICKA, Bogdan SUŁKOWSKI, Lucjan BARAN, Mirosław GACZOŁ, Michał GARAPICH, Jakub RZESZUT - sporządzali przedmiotowe publikacje sygnowane przez struktury podziemne w/w organizacji, a następnie kolportowali je wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Adam KALITA organizował Jarosławowi KRAWCZYKOWI kontakty z Pawłem ZECHENTEREM i Ryszardem MAŁUSECKIM w celu uzyskania powielacza marki Rex Ratory 220 oraz niezbędnych do powielania materiałów, z Dorotą KOWCZAŃSKĄ [Koczwańska] i Tomaszem SZEWCZYKIEM jako dostawcami matryc z naniesionymi tekstami do powielenia stosownych publikacji, wskazywał miejsca przekazywania wydrukowanych ulotek, a nadto dostarczył mu tekst sporządzonej przez siebie ulotki, - Wiesław WAZL dostarczył Małgorzacie WILKOSZ, Jakubowi RZESZUTOWI, Mirosławowi GACZOŁOWI i Michałowi GARAPICHOWI maszynę offsetową do drukowania, matryce z naniesionymi tekstami i środki techniczne niezbędne do drukowania publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA" i Koło Oporu Społecznego, a następnie powielone nakłady odbierał od Małgorzaty WILKOSZ i rozpowszechniał wśród mieszkańców Krakowa, - Jacek TOMASZEWSKI, Lucyna MARSZAŁEK otrzymywane od Jarosława KRAWCZYKA i Małgorzaty WILKOSZ w/w pisma kolportowali wśród mieszkańców Krakowa i w środowisku studenckim, - Tomasz SZEWCZYK i Dorota KOCZWAŃSKA dostarczali Jarosławowi KRAWCZYKOWI i Małgorzacie WILKOSZ matryce z naniesionymi tekstami w celu drukowania i rozpowszechniania tych pism, - Ryszard MAŁUSECKI wspólnie z Jarosławem KRAWCZYKIEM, Małgorzatą WILKOSZ, Marią Barbarą BĄK, Jakubem RZESZUTEM, Mirosławem GACZOŁEM i Michałem GARAPICHEM drukował nielegalne wydawnictwa, - Paweł ZECHENTER przekazywał Jarosławowi KRAWCZYKOWI nielegalne wydawnictwa, matryce z naniesionym tekstem, a także wspólnie z Ryszardem MAŁUSECKIM przekazał mu powielacz marki Rex Ratory 220 (...)".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ w związku z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 1983 r. sprawy Pawła Zechentera w przedmiocie zastosowania amnestii "(...) zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r., a z okoliczności sprawy wynika, że należałoby orzec karę, która uległaby darowaniu (...)" postanowił postępowanie karne w stosunku do Pawła Zechentera umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Sędziowie
Cisło Adam
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział III Karny z dnia 7 września 1983 r. w przedmiocie nadania biegu zażalenia obrońcy Lucyny Marszałek
Łaba Jan
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Ochman Wł.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sprawozdawca
Olszewski Włodzimierz
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Porębski E.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Rolska Anna
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Wołek F.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Wróbel Gustaw
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział III Karny z dnia 7 września 1983 r. w przedmiocie nadania biegu zażalenia obrońcy Lucyny Marszałek

Prokuratorzy
Burzymowski Józef
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków
Jeleń Zefiryn
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków
Kabat A.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Świstacki Winicjusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo

 
 
.