Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III KRN 498/93
RN VI 630/578/93/P
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 17/2/5
IPN Kr 17/2/6
IPN Kr 17/2/7
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
22-12-1993
Data zakończenia sprawy
17-06-1997
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 18 sierpnia 1983 r., z dnia 26 sierpnia 1983 r. i z dnia 30 sierpnia 1983 r. oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1983 r. na korzyść oskarżonych: Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek, Pawła Zechentera.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Baran Lucjan, ur.: 07-01-1960, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Bąk Maria Barbara, ur.: 31-07-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Bąk Jarosław, ur.: 25-01-1963, imię ojca: Józef
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Gaczoł Mirosław, ur.: 30-12-1960, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Galicka Anna, ur.: 15-09-1957, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Garapich Michał, ur.: 05-05-1955, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa". Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 1996 r. wniosku Michała Garapicha z dnia 12 września 1995 r. o przyznanie zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie w okresie od 9 marca do 25 lipca 1983 r. w kwocie 10.000 zł, żądanie to podwyższył do kwoty 25.000 zł w piśmie z dnia 29 grudnia 1995 r., na podstawie art. 487 § 1 kpk i art. 488 § 2 kpk postanowił "I. zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy Michała Garapicha (...) kwotę 8000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia prawomocności niniejszego orzeczenia - tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. II. oddalić dalej idące żądanie III. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa" [sygn. akt III Ko 524/95]. Michał Garapich w dniu 25 października 1996 r. wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 21 października 1996 r., zaskarżając w/w postanowienie w części oddalającej jego żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie powyżej 8.000 zł i wniósł o przyznanie mu odszkodowania w kwocie 20.000 zł. Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział II Karny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 1996 r. zażalenia wnioskodawcy Michała Garapicha na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 21 października 1996 r. w przedmiocie wysokości przyznanego zadośćuczynienia na podstawie art. 386 § 1 kpk i art. 488 § 2 kpk postanowił "(...) utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie, a kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa" [sygn. akt II AKz 477/96].
Kalita Adam, ur.: 27-11-1955, imię ojca: Wiesław
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Koczwańska Dorota Anna, ur.: 27-04-1960, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa". [w aktach sprawy występują dwie daty urodzenia Doroty Koczwańskiej tj. 07-04-1960, 27-04-1960].
Krawczyk Jarosław, ur.: 12-10-1961, imię ojca: Wiktor
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Małusecki Ryszard Piotr, ur.: 19-10-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Marszałek Lucyna, ur.: 08-02-1961, imię ojca: Roman
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Rzeszut Jakub, ur.: 12-01-1956, imię ojca: Artur
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Sułkowski Bogdan, ur.: 22-05-1958, imię ojca: Władysław
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Szewczyk Tomasz Jacek, ur.: 20-07-1960, imię ojca: Adam
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Tomaszewski Jacek Jakub, ur.: 01-05-1962, imię ojca: Maksymilian
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Wazl Wiesław, ur.: 20-11-1930, imię ojca: Władysław
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa". Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 1996 r. i w dniu 17 czerwca 1997 r. wniosku Wiesława Wazla z dnia 12 września 1995 r. o przyznanie zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie w okresie od dnia 4 marca 1983 r. do dnia 25 lipca 1983 r. w kwocie 10.000 zł, żądanie to podwyższył do kwoty 25.000 zł w piśmie uzupełniającym z dnia 29 grudnia 1995 r. na podstawie art. 487 § 1 kpk i art. 488 § 2 kpk postanowił "I. zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy: Wiesława Wazla (...) tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę na zdrowiu i zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne kwotę 16.485 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia prawomocności niniejszego orzeczenia, II. oddalić dalej idące żądanie, III. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa" [sygn. akt III Ko 523/95]. [w aktach sprawy występują dwie daty urodzenia Wiesława Wazla tj. 24-07-1930, 20-11-1930].
Wilkosz Małgorzata, ur.: 02-04-1957, imię ojca: Jan
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".
Zechenter Paweł, ur.: 20-06-1961, imię ojca: Jan
Zarzut
Prokurator Generalny zarzuca: "(...) obrazę art. 48 ust. 3 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/ na skutek uznania, iż oskarżeni rozpowszechniali fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" i wnosi o: "(...) uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec wszystkich oskarżonych na mocy art. 11 pkt 1 kpk".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna po rozpoznaniu w dniu 13 października 1994 r. sprawy Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera, oskarżonych z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść wszystkich oskarżonych od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Krakowie i Sądu Najwyższego "(...) uchyla zaskarżone postanowienia i na podstawie przepisu art. 11 pkt 1 k.p.k. umarza postępowanie karne wobec Jarosława Krawczyka, Małgorzaty Wilkosz, Marii Barbary Bąk, Jarosława Bąka, Jacka Tomaszewskiego, Adama Kality, Doroty Koczwańskiej, Tomasza Szewczyka, Anny Galickiej, Wiesława Wazla, Ryszarda Małuseckiego, Jakuba Rzeszuta, Michała Garapicha, Lucjana Barana, Bogdana Sułkowskiego, Mirosława Gaczoła, Lucyny Marszałek i Pawła Zechentera. (...) Kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa".

Sędziowie
Doda Z.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gordon-Krakowska H.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Grabowska Barbara
Sąd
Sąd Wojewódzki - -
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
delegowana
Grajewski J.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Kałwa Ryszard
Sąd
Sąd Apelacyjny Wydział II Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Konopka A.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Liwacz Adam
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Marcinkowski Krzysztof
Sąd
Sąd Apelacyjny Wydział II Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Murzynowski A.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nizieński B.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Pankiewicz Barbara
Sąd
Sąd Rejonowy - -
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
delegowana
Sokołowski M.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Solarz Andrzej
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca

Prokuratorzy
Iwanicki Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
autor rewizji
Leśniak Aleksandra
Prokuratura
Prokuratura Apelacyjna - Kraków
Pułaska Bożena
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków
Skwierawski J.
Prokuratura
Prokuratura Apelacyjna - Kraków
 
 
.