Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sg.W. 66/82
Pg.Śl. II 133/82
RSD. 13/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/267
IPN By 51/268

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-04-1982
Data zakończenia sprawy
26-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Grażynie Marii Fus, Janisławowi Kazimierzowi Gogolewskiemu oraz Jarosławowi Fischbachowi podejrzanym o sporządzanie i rozpowszechnianie pism zawierających fałszywe informacje, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Fischbach Jarosław, ur.: 27-05-1955, imię ojca: Jerzy
Zarzut
podejrzany o to, że " w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 30 kwietnia 1982 r. w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny przyjmował m. innymi od Janisława Gogolewskiego a następnie gromadził i przechowywał pisma i ulotki o treściach antypaństwowych".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi postanowieniem z dnia 22 czerwca 1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Jarosławowi Fischbachowi. Tymczasowo aresztowany 30 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 2 maja 1982 r. W aktach brak daty zwolnienia z aresztu śledczego, znajduje się jedynie zarządzenie zwolnienia z 22 czerwca 1982 r.
Fus Grażyna Maria, ur.: 18-02-1959, imię ojca: Julian
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w warunkach ogłoszonego stanu wojennego w Polsce do dnia 27.04.1982 r. w Łodzi, w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny, sporządziła pismem maszynowym około 230 ulotek i pism o treściach antypaństwowych."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.Nr. 29, poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi z dnia 26 lipca 1982 r. skazana na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w kwocie 26. 000 zł. Tymczasowo aresztowana 27 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1982 r. Zwolniona z załadu karnego 16 czerwca 1982 r.
Gogolewski Janisław Kazimierz, ur.: 12-02-1942, imię ojca: Ignacy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. w Łodzi w warunkach ogłoszonego stanu wojennego w Polsce rozpowszechniał wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, zawarte w nielegalnie wydawanym biuletynie pt. "Solidarność Walcząca" przez przekazanie egzemplarzy tego biuletynu nr 5, 6, 8, 10 Jarosławowi Fischbachowi."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.Nr. 29, poz. 154/."
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. w Łodzi w warunkach ogłoszonego stanu wojennego w Polsce rozpowszechniał wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, zawarte w nielegalnie wydawanym biuletynie pt. "Solidarność Walcząca" przez przekazanie egzemplarzy tego biuletynu nr 5, 6, 8, 10 Jarosławowi Fischbachowi."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.Nr. 29, poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi z dnia 26 lipca 1982 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, oraz 46.000 zł. grzywny. Tymczasowo aresztowany 27 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1982 r. Zwolniony z aresztu śledczego 26 lipca 1982 r.

Sędziowie
Aluszkiewicz Andrzej (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Łódź
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 26 lipca 1982 r.
Chmielewski Remigiusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie uchylenia wobec Grażyny Fus aresztu tymczasowego.
Kaczmarek Andrzej (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Łódź
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 26 lipca 1982 r.
Misiak Paweł (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 czerwca 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie.
Pietrzak Eugeniusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Grażyny Fus na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie.
Rotkiewicz Ryszard (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Łódź
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 26 lipca 1982 r.
Rotkiewicz Ryszard (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Grażyny Fus na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 7 czerwca 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie.
Sobieski Józef (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Grażyny Fus na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie uchylenia wobec Grażyny Fus aresztu tymczasowego. Postanowienie z dnia 7 czerwca 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie.
Zajda Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie uchylenia wobec Grażyny Fus aresztu tymczasowego.

Prokuratorzy
Biniek Henryk (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 10 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Czubiński Józef (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie uchylenia wobec Grażyny Fus aresztu tymczasowego.
Filipczak Krzysztof (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 czerwca 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczasowe aresztowanie.
Gluba Roman (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Grażyny Fus na tymczasowe aresztowanie. Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia zażalenia Jarosława Fischbacha na tymczaowe aresztowanie.
Krysicki Tadeusz (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 2 maja 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Jarosławowi Fischbachowi.
Nawrocki Krzysztof (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 29 kwietnia 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 29 kwietnia 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Grażynie Fus. Postanowienie z dnia 29 kwietnia 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Janisławowi Gogolewskiemu. Postanowienie z dnia 28 maja 1982 r. w przedmiocie odstąpienia od prowadzenia śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 1 czerwca 1982 r. w przedmiocie uzupełnienia przedstawionych zarzutów Janisławowi Gogolewskiemu. Postanowienie z dnia 22 czerwca 1982 r. w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego wobec Jarosława Fischbacha. Postanowienie z dnia 22 czerwca 1982 r. o umorzeniu śledztwa przeciwko Jarosławowi Fischbachowi. Postanowienie z dnia 30 czerwca 1982 r. o zamknięciu śledztwa.

 
 
.