Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SgW 9/83
Pg.śl. II-149/82
RSD-20/82
Sygnatury IPN
IPN Sz 366/72
IPN Sz 366/73
IPN Sz 366/74
IPN Sz 366/71
IPN Sz 385/130

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1982
Data zakończenia sprawy
24-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Krzysztofowi Szeglowskiemu, Pawłowi Połciowi, Januszowi Ładzinowi, Henrykowi Grządzielskiemu, Romanowi Pączkowi i Antoniemu Klejowi podejrzanym o prowadzenie w Słupsku działalności mogącej wywołać niepokoje i rozruchy społeczne godzące w ustrój PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grządzielski Henryk, ur.: 15-05-1954, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 30 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, przy czym z Krzysztofem Szeglowskim, Romanem Pączkiem i Januszem Łaździnem do 5 listopada 1982 r. kierował nielegalnym redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych, w tym m. in. biuletynu "Słupska Solidarność" nr 10 zawierających treści lżące naczelne organa PRL oraz fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od marca 11 października 1982 r. w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z Krzysztofem Szeglowskim, Pawłem Połciem, Januszem Łaździnem, Romanem Pączkiem, a do sierp-nia 1982 r. również z Antonim Klejem zorganizował, a następnie kierował podziemnymi strukturami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierował wraz z wymie-nionymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów "Słupska Solidarność", które w swej treści lżyły naczelne organa PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-nym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 30 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, przy czym z Krzysztofem Szeglowskim, Romanem Pączkiem i Januszem Łaździnem do 5 listopada 1982 r., kierował Okręgowym Komitetem Oporu - Region Słupsk stanowiącym nielegalną strukturę byłego, rozwiązanego NSZZ Solidarność."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 278 § 3 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat oraz grzywnę w kwocie 60.000 zł. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary grzywny, przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 500 zł.
Klej Antoni, ur.: 02-06-1953, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "od marca do sierpnia 1982 r. w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ "Soli-darność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z Krzysz-tofem Szeglowskim, Pawłem Połciem, Januszem Łaździnem, Romanem Pączkiem, Henrykiem Grzą-dzielskim wchodził w skład kierownictwa podziemnych struktur tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierował wraz z wymienionymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów "Słupska Solidarność", które w swej treści lżyły naczelne organa PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-nym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat oraz grzywnę w kwocie 47.000 zł. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary grzywny, przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 500 zł.
Łaździn Janusz Edward, ur.: 20-04-1953, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 5 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, kierował nielegalnym redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych, w tym m. in. biuletynu "Słupska Solidarność" nr 10 zawierających treści lżące naczelne organa PRL oraz fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od marca 11 października 1982 r. w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z Krzysztofem Szeglowskim, Pawłem Połciem, Romanem Pączkiem, Henrykiem Grządzielskim, a do sierpnia 1982 r. również z Antonim Klejem zorganizował, a następnie kierował podziemnymi struk-turami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierował wraz z wymienionymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów "Słupska Solidarność", które w swej treści lżyły naczelne or-gana PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-nym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 5 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi kierował Okręgowym Komitetem Oporu - Region Słupsk stanowiącym nielegalną strukturę byłego, rozwiązanego NSZZ Solidarność."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 278 § 3 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary.
Pączek Roman Stanisław, ur.: 11-07-1955, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 5 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, kierował nielegalnym redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych, w tym m. in. biuletynu "Słupska Solidarność" nr 10 zawierających treści lżące naczelne organa PRL oraz fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od marca 11 października 1982 r. w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z Krzysztofem Szeglowskim, Pawłem Połciem, Januszem Łaździnem, Henrykiem Grządzielskim, a do sierpnia 1982 r. również z Antonim Klejem zorganizował, a następnie kierował podziemnymi struk-turami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierował wraz z wymienionymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów "Słupska Solidarność", które w swej treści lżyły naczelne or-gana PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-nym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 5 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi kierował Okręgowym Komitetem Oporu - Region Słupsk stanowiącym nielegalną strukturę byłego, rozwiązanego NSZZ Solidarność."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 278 § 3 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat oraz grzywnę w kwocie 60.000 zł. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary grzywny, przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 500 zł.
Połeć Paweł Piotr, ur.: 11-08-1951, imię ojca: Stefan
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 30 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, przy czym z Krzysztofem Szeglowskim, Romanem Pączkiem i Januszem Łaździnem do 5 listopada 1982 r. kierował nielegalnym redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych, w tym m. in. biuletynu "Słupska Solidarność" nr 10 zawierających treści lżące naczelne organa PRL oraz fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od marca 11 października 1982 r. w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z Krzysztofem Szeglowskim, Januszem Łaździnem, Romanem Pączkiem, Henrykiem Grządzielskim, a do sierpnia 1982 r. również z Antonim Klejem zorganizował, a następnie kierował podziemnymi strukturami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierował wraz z wymienionymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów "Słupska Solidarność", które w swej treści lżyły na-czelne organa PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-nym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 30 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, przy czym z Krzysztofem Szeglowskim, Romanem Pączkiem i Januszem Łaździnem do 5 listopada 1982 r., kierował Okręgowym Komitetem Oporu - Region Słupsk stanowiącym nielegalną strukturę byłego, rozwiązanego NSZZ Solidarność."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 278 § 3 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary.
Szeglowski Krzysztof, ur.: 23-06-1947, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 5 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi, kierował nielegalnym redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych, w tym m. in. biuletynu "Słupska Solidarność" nr 10 zawierających treści lżące naczelne organa PRL oraz fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od marca 11 października 1982 r. w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z Pawłem Połciem, Januszem Łaździnem, Romanem Pączkiem, Henrykiem Grządzielskim, a do sierp-nia 1982 r. również z Antonim Klejem zorganizował, a następnie kierował podziemnymi strukturami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu - Region Słupsk oraz kierował wraz z wymie-nionymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym m. in. 9 kolejnych biuletynów "Słupska Solidarność", które w swej treści lżyły naczelne organa PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-nym oraz w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 11 października do 5 listopada 1982 r. w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu, poza Antonim Klejem, z osobami wymienionymi kierował Okręgowym Komitetem Oporu - Region Słupsk stanowiącym nielegalną strukturę byłego, rozwiązanego NSZZ Solidarność."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 278 § 3 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary.

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Dnia 8.02.1983 r. w Warszawie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Koszalinie.
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 9.12.1982 r. w Bydgoszczy wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Janusza Łaździna o tymczasowym aresztowaniu.
Chmielewski Remigiusz (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 25.02.1983 r. w Koszalinie wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Antoniego Kleja o tymczasowym aresztowaniu.
Czernikiewicz Roman (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Dnia 25.02.1983 r. w Koszalinie wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Antoniego Kleja o tymczasowym aresztowaniu.
Górniak Stanisław (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 8.02.1983 r. w Warszawie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Koszalinie.
Hejduk Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 9.12.1982 r. w Bydgoszczy wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Janusza Łaździna o tymczasowym aresztowaniu.
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 8.12.1982 r. w Bydgoszczy wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Henryka Grządzielskiego o tymczasowym aresztowaniu.
Makar Walenty (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Dnia 8.12.1982 r. w Bydgoszczy wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Henryka Grządzielskiego o tymczasowym aresztowaniu.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Dnia 9.12.1982 r. w Bydgoszczy wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Janusza Łaździna o tymczasowym aresztowaniu.
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 8.02.1983 r. w Warszawie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Koszalinie.
Rychlicki Bogdan (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 6.01.1983 r. w Koszalinie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.
Szerszenowicz Bogdan (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Dnia 6.01.1983 r. w Koszalinie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.
Wylegalski Tadeusz (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Dnia 6.01.1983 r. w Koszalinie wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

Prokuratorzy
Bełza Zdzisław (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Dnia 17.12.1982 r. w Słupsku wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania - względem Janusza Łaździna.
Guziński Benedykt (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Kołodziejski Stanisław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Dnia 25.02.1983 r. w Koszalinie wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Antoniego Kleja o tymczasowym aresztowaniu.
Mytych Antoni (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
Dnia 9.12.1982 r. w Bydgoszczy wydał postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia obrońcy Janusza Łaździna o tymczasowym aresztowaniu.
Płocica Michał (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Dnia 17.12.1982 r. w Słupsku wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania - względem Krzysztofa Szeglowskiego.

 
 
.