Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.282/82
Pg.Śl.II-68/82
RSD. 10/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/139
IPN By 51/140
IPN By 51/141
IPN By 51/142
IPN Sz 385/109

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-01-1982
Data zakończenia sprawy
12-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Pawłowi Junklewiczowi i Mariuszowi Grocholewskiemu podejrzanym o założenie związku "Konfederacja Wyzwolenia Narodowego" mającego na celu "lżenie" ustroju PRL przez umieszczanie na murach napisów o "wrogiej treści".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grocholewski Mariusz, ur.: 26-12-1964, imię ojca: Janusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie czasu od stycznia 1982 r. do 3 maja 1982 r. w Słupsku założył związek o nazwie "Konfederacja Wyzwolenia Narodowego" mający na celu publiczne lżenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej ustroju".
Kwalifikacja
Czyn z art. 276 § 3 kk."
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie czasu od stycznia 1982 r. do 3 maja 1982 r. w Słupsku publicznie lżył Polską Rzeczpospolitą Ludową i jej ustrój przez umieszczanie na murach budynków napisów o treści "Wrona orła nie pokona", "Precz z WRON".
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § 1 kk."
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Koszalinie skazany na łączną karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i nadzór kuratora sądowego w tym okresie, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł, zwrot 1/2 kosztów postępowania sądowego.
Junklewicz Paweł, ur.: 03-03-1964, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie czasu od stycznia 1982 r. do 3 maja 1982 r. w Słupsku publicznie lżył Polską Rzeczpospolitą Ludową i jej ustrój przez umieszczanie na murach budynków napisów o treści "Wrona orła nie pokona", "Precz z WRON".
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie czasu od stycznia 1982 r. do 3 maja 1982 r. w Słupsku założył związek o nazwie "Konfederacja Wyzwolenia Narodowego" mający na celu publiczne lżenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej ustroju".
Kwalifikacja
Czyn z art. 276 § 3 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Koszalinie skazany na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i nadzór kuratora sądowego w tym okresie, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł, zwrot 1/2 kosztów postępowania sądowego.

Sędziowie
Barski Romuald (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Litwiński Kazimierz (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 27.05.1982 r. zwróceniu sprawy do WPG w Koszalinie celem uzupełnienia braków w postępowaniu przygotowawczym.
Matysiak Ryszard (plut.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Skórski Maciej (st. sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Szerszenowicz Bogdan (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 25.06.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie.
Wicher Eugeniusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Lancmański Marian (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie z dnia 11.06.1982 r. o odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym.

 
 
.