Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN.80/93
Pn.Rew.279/93
 
Sygnatury IPN
IPN By 51/140
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
09-06-1993
Data zakończenia sprawy
23-07-1993
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść Pawła Junklewicza i Mariusza Grocholewskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grocholewski Mariusz, ur.: 26-12-1964, imię ojca: Janusz
Zarzut
"Na zasadzie art. 463 § 1 i art. 591 § 1 kpk zaskarżam powyższy wyrok oraz z przyczyn wymienionych w art. 387 pkt 1 kpk orzeczeniu temu zarzucam: obrazę przepisów prawa materialnego, a konkretnie art. 276 § 3 kk i art. 270 § 1 kk, przez przyjęcie, iż oskarżeni dopuścili się tych czynów, podczas, gdy swoim zachowaniem nie wyczerpali ustawowych znamion wskazanych przestępstw. Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 386 kpk, wnoszę: o zmianę zaskarżonego orzeczenia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, z dnia 12 lipca 1982 r. /So.W.282/82/, przez uniewinnienie Pawła Junklewicza i Mariusza Grocholewskiego od przypisanych im przestępstw."
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa uniewinnił skazanego, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Junklewicz Paweł, ur.: 03-03-1964, imię ojca: Jerzy
Zarzut
"Na zasadzie art. 463 § 1 i art. 591 § 1 kpk zaskarżam powyższy wyrok oraz z przyczyn wymienionych w art. 387 pkt 1 kpk orzeczeniu temu zarzucam: obrazę przepisów prawa materialnego, a konkretnie art. 276 § 3 kk i art. 270 § 1 kk, przez przyjęcie, iż oskarżeni dopuścili się tych czynów, podczas, gdy swoim zachowaniem nie wyczerpali ustawowych znamion wskazanych przestępstw. Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 386 kpk, wnoszę: o zmianę zaskarżonego orzeczenia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, z dnia 12 lipca 1982 r. /So.W.282/82/, przez uniewinnienie Pawła Junklewicza i Mariusza Grocholewskiego od przypisanych im przestępstw".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa uniewinnił skazanego, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Błuś Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Krawiec Jerzy (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Rewucki Zbigniew (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Autor rewizji od wyroku
 
 
.