Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sg.W. 114/82
Pg Śl II 25/82
RSD 12/82
Sygnatury IPN
IPN Bi 173/97
IPN Bi 173/98
IPN Bi 173/99
IPN Bi 173/100
IPN Bi 173/96
IPN Bi 07/147
IPN Bi 07/147
IPN Bi 07/147
IPN Bi 07/147

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-02-1982
Data zakończenia sprawy
14-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa Agnieszki Nowak i innych podejrzanych o przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chwalibóg Andrzej Józef, ur.: 14-03-1946, imię ojca: Henryk
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r do chwili zatrzymania w dniu 28.04.1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od kontynuowania tej działalności, uczestnicząc w działalności konspiracyjnej członków tego Związku i NZS, a także przechowywał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa drukowane tego Związku i Zrzeszenia, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uniewinniono Andrzeja Chwaliboga od zarzucanych mu czynów.
Ciszewski Andrzej, ur.: 12-05-1959, imię ojca: Witalis
Zarzut
W okresie od 13.12.1981 r. do momentu zatrzymania w dniu 12.02.1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od kontynuowania tej działalności biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, w ukryciu mienia NZS służącego do druku, które następnie było używane do wydania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, drukował publikacje, a także brał udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej mogący wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Andrzeja Ciszewskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył okres pobytu w areszcie tymczasowym. Zasądzono karę od oskarżonego w wysokości 3600 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go kosztami postępowania w sprawie w 1/21.
Dalecka Kornelia, ur.: 16-09-1960, imię ojca: Julian
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpiła od kontynuowania działalności, uczestnicząc w zebraniach członków Zrzeszenia, biorąc udział w sporządzaniu nielegalnych wydawnictw związanych z wprowadzeniem stanu wojennego".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. umorzono postępowanie karne w stosunku do oskarżonej.
Gontar Andrzej Marek, ur.: 18-09-1962, imię ojca: Edward
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. i od dn. 25.03.1982 r. do 28.04.1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw NSZZ "Solidarność" i NZS zawierających fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uniewinnił Andrzeja Gontara od zarzucanych mu czynów.
Gorczyński Wojciech Stefan, ur.: 02-09-1956, imię ojca: Marian
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od jej kontynuowania udostępniając swoje mieszkanie ukrywającym się członkom Zrzeszenia, którzy przygotowywali tam materiały do nielegalnie wydawanego biuletynu NSZZ "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju, mogące wywołałać niepokój publiczny lub rozruchy, a także współuczestniczył w opracowywaniu materiałów do tego biuletynu".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uniewinnił Wojciecha Gorczyńskiego od zarzucanych mu czynów.
Kleszczewski Tomasz, ur.: 29-07-1960, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r do chwili zatrzymania w dniu 9.02.1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od kontynuowania tej działalności biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, w ukrywaniu mienia NZS służącego do druku, które następnie było używane do wydawania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, w rozpowszechnianiu tych wydawnictw, a także rozpowszechniał nielegalnie wydawany biuletyn NSZZ "Solidarność" zawierający fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej mogący wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Tomasza Kleszczewskiego na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres pobytu w areszcie tymczasowym. Ponadto zasądzono karę w wysokości 2.400 zł. tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go kosztami postępowania w sprawie w 1/21.
Kozak Krzysztof, ur.: 30-09-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do kwietnia 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od kontynuowania tej działalności biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, w ukrywaniu mienia NZS służącego do druku, które następnie było używane do wydania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, w rozpowszechnianiu tych wydawnictw, a także rozpowszechniał nielegalnie wydawany biuletyn NSZZ "Solidarność" zawierający fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej mogący wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Krzysztofa Kozaka na karę 1 roku pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył okres pobytu w areszcie tymczasowym. Zasądzono karę od oskarżonego w wysokości 3600 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go kosztami postępowania w sprawie w 1/21 części.
Lider Bogusław, ur.: 10-10-1957, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od jej kontynuowania, uczestnicząc w strukturze konspiracyjnej, a także w wydawaniu nielegalnego wydawnictwa NSZZ "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uniewinnił Bogusławowi Liderowi od zarzucanych mu czynów.
Łatyszonek Oleg, ur.: 27-05-1957, imię ojca: Jerzy
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. kwietnia 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od jej kontynuowania, uczestnicząc w strukturze konspiracyjnej, ukryciu mienia służącego do druku, które następnie było wykorzystane do wydawania nielegalnych wydawnictw związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także brał udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrok z dn. 14.03.1983 r. uniewinniono od zarzucanych oskarżonemu czynów.
Łupińska Mariola, ur.: 14-06-1960, imię ojca: Henryk
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpiła od jej kontynuowania, uczestnicząc w strukturze konspiracyjnej, ukryciu mienia służącego do druku, które następnie było wykorzystane do wydawania nielegalnych wydawnictw związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także brała udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. umorzono postępowanie karne w stosunku do oskarżonej.
Mosiejewski Jarosław, ur.: 29-09-1958, imię ojca: Daniel
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpiła od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, przechowując mienie Zrzeszenia, zwłaszcza służace do druku, które następnie było używane do wydawania nieleqalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także wraz z innymi wydawał nielegalne druki - ulotki, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji polityczno-społecznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art,. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Jarosława Mosiejewskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył okres pobytu w areszcie tymczasowym. Zasądzono karę od oskarżonego w wysokości 3.600 zł. tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążył go kosztami postępowania w sprawie w 1/21.
Nowak Agnieszka Danuta, ur.: 23-06-1961, imię ojca: Zenon
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r do chwili zatrzymania w dniu 31.01.1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpiła od kontynuowania tej działalności: biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, powołaniu tzw. sztabu, opracowując ogólne zasady działalności grup konspiracyjnych, a także w rozpowszechnianiu nielegalnie wydawnanego biuletyu NSZZ "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uznał oskarżoną winną, ale na zasadzie art. 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt. 2 kpk - umorzył postępowanie karne.
Okurowski Janusz, ur.: 13-08-1956, imię ojca: Jan
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, a także wraz z innymi wydawał nielegalne druki - ulotki, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji polityczno-społecznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Janusza Okurowskiego na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary zaliczył okres pobytu w areszcie tymczasowym. Ponadto sąd zasądził karę od oskarżonego w wysokości 2400 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążył go kosztami postępowania w sprawie w wysokości 1/21 części kosztów.
Pietrzak Wojciech Marian, ur.: 02-02-1960, imię ojca: Henryk
Zarzut
"W okresie od marca 1981 r do chwili zatrzymania w dniu 9.02.1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od kontynuowania tej działalności biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, w ukrywaniu mienia NZS służącego do druku, które następnie było używane do wydania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, w rozpowszechnianiu tych wydawnictw, a także rozpowszechniał nielegalnie wydawany biuletyn NSZZ "Solidarność" zawierający fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Wojciecha Pietrzaka na karę 1 roku pozbawienia wolności, zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył okres pobytu w areszcie tymczasowym. Zasądzono karę od oskarżonego w wysokości 3600 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go kosztami postępowania w sprawie w 1/21 części.
Prokopiuk Sławomir, ur.: 15-11-1960, imię ojca: Piotr
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpiła od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, ukrywał mienie Zrzeszenia, służące do druku, które było następnie używane do wydawania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także wraz z innymi osobami wydawał i rozpowszechniał nielegalne druki - ulotki, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji polityczno-społecznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 sąd umorzył postępowanie karne w stosunku do oskarżonego.
Prymak Anna Wanda, ur.: 26-07-1933, imię ojca: Józef
Zarzut
"W okresie od 13.12.81 r. do chwili zatrzymania w Białymstoku będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpiła od kontynuowania tej działalności, uczestnicząc w spotkanianiach i zebraniach członków tego związku, gromadziła i przechowywała materiały związkowe".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od 13.12.81 r. do chwili zatrzymania działając wraz z innymi osobami brała udział w wydawaniu oraz rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ "Solidarność" Region Białystok zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji politycznej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem z dnia 27.10.1982 r. zawieszono postępowanie w sprawie Anny W. Prymak i wyłączono jej sprawę do odrębnego postępowania.
Samsonowicz Zofia, ur.: 16-09-1960, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpiła od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, ukrywała mienie Zrzeszenia, służące do druku, które było następnie używane do wydawania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także wraz z innymi wydawała i rozpowszechniała nielegalne druki - ulotki, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji polityczno-społecznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. skazał Zofię Samsonowicz na łączną karę 9 miesięcy pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby wynoszący 3 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył okres pobytu w areszcie tymczasowym. Zasądzono karę od oskarżonej w wysokości 3600 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono ją kosztami postępowania w sprawie w 1/21 części.
Świerzbiński Wojciech, ur.: 02-04-1957, imię ojca: Eljasz
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do chwili zatrzymania w dn. 28.04.1982 r., w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, a także przechowywał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa drukowane, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji polityczno-społecznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uniewinnił Wojciecha Świerzbińskiego od zarzucanych mu czynów.
Wiśniewski Tomasz, ur.: 19-02-1958, imię ojca: Marian
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do kwietnia 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, ukryciu mienia służącego do druku, które następnie było wykorzystane do wydawania nielegalnych wydawnictw związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także wraz z innymi wydawał i rozpowszechniał nielegalne druki - ulotki zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. uniewinniono od zarzucanych oskarżonemu czynów.
Żukowski Jacek Cezary, ur.: 11-08-1959, imię ojca: Leon
Zarzut
"W okresie od 13.12.1981 r. do lutego 1982 r. w Białymstoku, będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie rozwiązano, nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, przechowując mienie Zrzeszenia, zwłaszcza służące do druku, które następnie używane były do wydawania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także wraz z innymi wydawał i rozpowszechniał nielegalne druki - ulotki, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji polityczno-społecznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem z dn. 14.03.1983 r. umorzono postępowanie karne w stosunku do oskarżonego.

Sędziowie
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Rypin Jerzy (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy
Zacharczuk Bazyli (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Rabczewski Józef (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
Stefaniak Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok

 
 
.