Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III. K. dor. 5/82
II Ds 130/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 754/120
IPN Kr 303/208
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-12-1981
Data zakończenia sprawy
28-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Janowi Blicharzowi i Stanisławowi Urbanowi.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Blicharz Jan, ur.: 08-12-1942, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu, przy czym Jan Blicharz jako etatowy przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Krakowskich Zakładach Armatur, zaś Stanisław Urban jako członek tejże komisji, mimo zawieszenia działalności wspomnianego wyżej związku nie odstąpili od udziału w niej, organizując oraz kierując strajkiem pracowników tychże zakładów".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie w III Wydziale Karnym uznał Jana Blicharza winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 23.12.1981 r. do 28.01.1982 r. Ponadto zobowiązano Jana Blicharza do uiszczenia kwoty 5.000 zł na konto osób dotkniętych powodzią w terminie do 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku oraz obciążono kosztami postępowania i opłatą sądową w wysokości 3000 zł.
Urban Stanisław, ur.: 09-09-1932, imię ojca: Jakub
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu, przy czym Jan Blicharz jako etatowy przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Krakowskich Zakładach Armatur, zaś Stanisław Urban jako członek tejże komisji, mimo zawieszenia działalności wspomnianego wyżej związku nie odstąpili od udziału w niej, organizując oraz kierując strajkiem pracowników tychże zakładów".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział III Karny uniewinnił Stanisława Urbana od popełnienia przypisanego mu czynu.

Sędziowie
Cisło Adam
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Knapczyk Jerzy
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Trojanowska Maria
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Jeleń Zefiryn
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków

 
 
.