Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 75/82
Pg. Śl. II-4/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/108/1
IPN Kr 97/914
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1981
Data zakończenia sprawy
05-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Marianowi Banasiowi oskarżonemu o to, że: " bez wymaganego zezwolenia zorganizował dwa zebrania w toku których nawoływał ich uczestników do sporządzania i kolportowania pism zawierających nieprawdziwą treść, celem wywołania niepokoju publicznego [...], zgromadził i przechowywał pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy." Na mocy Uchwały Rady Państwa Nr PU - 1111-63-83 z dnia 18 czerwca 1983 r. warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Banaś Marian, ur.: 13-07-1955, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "I. w dniach od 15 do 17 grudnia 1981 r. w Krakowie, bez wymaganego zezwolenia zorganizował dwa zebrania w toku których nawoływał ich uczestników do sporządzania i kolportowania pism zawierających nieprawdziwą treść, celem wywołania niepokoju publicznego."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 279 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "II. w dniu 17 grudnia 1981 r. w Krakowie zgromadził i przechowywał pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Mariana Banasia: "- na zasadzie art. 279 kk i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego za czyn pod pkt 1 opisany na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat; - na zasadzie art. 48 pkt 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o stanie wojennym i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego za czyn pod pkt 2 opisany na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. Na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 71 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych wymierza się oskarżonemu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza się od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sadową w kwocie 4.200 złotych. Koszty postępowania karnego w sprawie po myśli art 547 § 1 kpk ponosi oskarżony. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 17 grudnia 1981 r."

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Żuraniewski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Kubicki Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków

 
 
.