Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.75/82
Pg.Śl. II-4/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1645/2
IPN Kr 97/914
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-01-1982
Data zakończenia sprawy
05-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Marianowi Banasiowi oskarżonemu o gromadzenie i przechowywanie materiałów mogących wywołać niepokój publiczny, a także o zorganizowanie dwóch zebrań w dniach 15-17 grudnia 1981 r. w Krakowie, na których nawoływał do kolportowania wspomnianych pism.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Banaś Marian, ur.: 13-07-1955, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o gromadzenie i przechowywanie pism zawierających nieprawdziwą treść, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o zorganizowanie dwóch zebrań w dniach 15-17 grudnia 1981 r. w Krakowie, na których nawoływał do sporządzania i kolportowania pism zawierających nieprawdziwą treść, celem wywołania niepokoju publicznego.
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 279 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał oskarżonego "winnym popełnienia czynów wyżej opisanych (...) i za to skazał go - na zasadzie art. 279 kk i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. (...) na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat; - na zasadzie art. 48 pkt 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. (...) na karę 4 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu." Sąd wymierzył karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. Sąd zasądził opłatę sądową w kwocie 4200 zł i pokrycie kosztów postępowania przez oskarżonego. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 17 grudnia 1981 r.

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Żuraniewski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa

 
 
.