Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl. II-7/81
 
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 97/793
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-12-1981
Data zakończenia sprawy
12-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
prowadzenie nielegalnej działalności związkowej (NSZZ Solidarność)

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bzdyl Krzysztof, ur.: 04-03-1950, imię ojca: Konstanty
Zarzut
"w dniu 13 grudnia 1981 r. będąc pracownikiem MPK w Krakowie - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie Uchwały Komitetu Obrony Kraju, z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, odmówili wykonania polecenia - rozkazu upoważnionych osób funkcyjnych z kierownictwem zakładu w przedmiocie podjęcia pracy i trwania w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe MO - tj. do dnia 15 grudnia 1981 r; w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. będąc członkami NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, nie poniechali działalności związkowej, lecz działając wspólnie z innymi działaczami związkowymi zorganizowali i kierowali akcją protestacyjną i strajkiem okupacyjnym w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów w Krakowie Podgórzu "
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 309 § 1 kk. i z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
skazany na mocy art. 309 § kk na karę dwóch lat pozbawienia wolności, na mocy art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Na mocy art. 66, 67 § 1 kk w miejsce orzeczonych kar sąd wymierza karę łączną trzech lat pozbawienia wolności, której początek należy liczyć od dnia 15 grudnia 1981 r. tj. od czasu internowania.
Lepiarz Aleksander, ur.: 01-01-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
"w dniu 13 grudnia 1981 r. będąc pracownikiem MPK w Krakowie - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie Uchwały Komitetu Obrony Kraju, z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, odmówili wykonania polecenia - rozkazu upoważnionych osób funkcyjnych z kierownictwem zakładu w przedmiocie podjęcia pracy i trwania w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe MO - tj. do dnia 15 grudnia 1981 r; w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. będąc członkami NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, nie poniechali działalności związkowej, lecz działając wspólnie z innymi działaczami związkowymi zorganizowali i kierowali akcją protestacyjną i strajkiem okupacyjnym w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów w Krakowie Podgórzu "
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 309 § 1 kk. i z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
skazany, na zasadzie art. 46 pkt 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. na karę trzech lat pozbawienia wolności , pozbawienia praw publicznych na okres dwóch lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; na zasadzie art. 309 § 1 kk. skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności; na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 71 § 1 kk. w miejsce kar jednostkowych wymierzona została kara łączna trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się na mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 23 grudnia 1981 r.
Rosiński Jacek, ur.: 23-06-1958, imię ojca: Jerzy
Zarzut
" w dniu 13 grudnia 1981 r. będąc pracownikiem MPK w Krakowie - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie Uchwały Komitetu Obrony Kraju, z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, odmówili wykonania polecenia - rozkazu upoważnionych osób funkcyjnych z kierownictwem zakładu w przedmiocie podjęcia pracy i trwania w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe MO - tj. do dnia 15 grudnia 1981 r; w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. będąc członkami NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, nie poniechali działalności związkowej, lecz działając wspólnie z innymi działaczami związkowymi zorganizowali i kierowali akcją protestacyjną i strajkiem okupacyjnym w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów w Krakowie Podgórzu; w dniu 13 grudnia 1981 r. około godz. 7.00 w rejonie dyspozytorni Zakładu Eksploatacji Tramwajów MPK w Krakowie Podgórzu, w celu kontynuowania strajku, grożąc użyciem przemocy, używając przy tym wulgarnych i obelżywych słów, wymusili na ob. Zofii Biel zaniechanie podjęcia pracy w tym dniu "
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 309 § 1 kk. i z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r., z art. 46. ust. 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
skazany, na zasadzie art. 46 pkt 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. na karę trzech lat pozbawienia wolności , pozbawienia praw publicznych na okres dwóch lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; na zasadzie art. 309 § 1 kk. skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności; na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 71 § 1 kk. w miejsce kar jednostkowych wymierzona została kara łączna trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się na mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 23 grudnia 1981 r.
Sarna Andrzej, ur.: 14-10-1955, imię ojca: Julian
Zarzut
"W dniu 13 grudnia 1981 r. będąc pracownikiem MPK w Krakowie - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie Uchwały Komitetu Obrony Kraju, z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, odmówili wykonania polecenia - rozkazu upoważnionych osób funkcyjnych z kierownictwem zakładu w przedmiocie podjęcia pracy i trwania w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe MO - tj. do dnia 15 grudnia 1981 r; w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. będąc członkami NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, nie poniechali działalności związkowej, lecz działając wspólnie z innymi działaczami związkowymi zorganizowali i kierowali akcją protestacyjną i strajkiem okupacyjnym w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów w Krakowie Podgórzu; w dniu 13 grudnia 1981 r. około godz. 7.00 w rejonie dyspozytorni Zakładu Eksploatacji Tramwajów MPK w Krakowie Podgórzu, w celu kontynuowania strajku, grożąc użyciem przemocy, używając przy tym wulgarnych i obelżywych słów, wymusili na ob. Zofii Biel zaniechanie podjęcia pracy w tym dniu "
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 309 § 1 kk. i z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r., z art. 46. ust. 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
skazany, na zasadzie art. 46 pkt 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. na karę trzech lat pozbawienia wolności , pozbawienia praw publicznych na okres dwóch lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; na zasadzie art. 309 § 1 kk. skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności; na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 71 § 1 kk. w miejsce kar jednostkowych wymierzona została kara łączna trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się na mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 grudnia 1981 r.
Talaga Czesław, ur.: 05-08-1938, imię ojca: Władysław
Zarzut
"W dniu 13 grudnia 1981 r. będąc pracownikiem MPK w Krakowie - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie Uchwały Komitetu Obrony Kraju, z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, odmówili wykonania polecenia - rozkazu upoważnionych osób funkcyjnych z kierownictwem zakładu w przedmiocie podjęcia pracy i trwania w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe MO - tj. do dnia 15 grudnia 1981 r; w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. będąc członkami NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, nie poniechali działalności związkowej, lecz działając wspólnie z innymi działaczami związkowymi zorganizowali i kierowali akcją protestacyjną i strajkiem okupacyjnym w Zakładzie Eksploatacji Tramwajów w Krakowie Podgórzu; w dniu 13 grudnia 1981 r. około godz. 7.00 w rejonie dyspozytorni Zakładu Eksploatacji Tramwajów MPK w Krakowie Podgórzu, w celu kontynuowania strajku, grożąc użyciem przemocy, używając przy tym wulgarnych i obelżywych słów, wymusili na ob. Zofii Biel zaniechanie podjęcia pracy w tym dniu."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 309 § 1 kk. i z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r., z art. 46. ust. 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
skazany "na zasadzie art. 46 pkt 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 4 pkt 1 i 4 dekretu o stanie wojennym poz.156 na karę trzech lat pozbawienia wolności , pozbawienia praw publicznych na okres dwóch lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu; uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 309 § 1 kk.

Sędziowie
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Żuraniewski Andrzej (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Drabik Jerzy (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczęcie śledztwa
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa

 
 
.