Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K. 185/82
Ds. 2823/81
 
Sygnatury IPN
IPN Łd 52/74
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-12-1981
Data zakończenia sprawy
11-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko: Henrykowi Bartczakowi, Lechowi Berezie i Andrzejowi Nogajowi oskarżonym o zorganizowanie strajku pracowników Wydziału Hafciarni Fabryki Wyrobów Ażurowych "Haft" w Kaliszu w jedenastą rocznicę wydarzeń grudnia 1970 r. w Gdańsku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bartczak Henryk, ur.: 29-06-1938, imię ojca: Wawrzyniec
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 17 grudnia 1981 r. w Kaliszu, będąc członkiem NSZZ Solidarność brał udział w zorganizowaniu na Wydziale Hafciarni Fabryki Wyrobów Ażurowych "Haft" trzyminutowego strajku załogi mającego charakter upamiętnienia jedenastej rocznicy wydarzeń grudniowych w 1970 r. w Gdańsku w ten sposób, że ustalili [wspólnie z pozostałymi oskarżonymi], iż formą uczczenia będzie strajk załogi a następnie przekazali tę informację pracownikom wydziału prosząc o przerwanie pracy o godz. 12.00 oraz o przekazanie tej informacji pozostałym pracownikom wydziału w następstwie czego załoga wydziału przerwała pracę na czas trzech minut".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154)
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Bereza Lech Stefan, ur.: 01-01-1948, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 17 grudnia 1981 r. w Kaliszu, będąc członkiem NSZZ Solidarność brał udział w zorganizowaniu na Wydziale Hafciarni Fabryki Wyrobów Ażurowych "Haft" trzyminutowego strajku załogi mającego charakter upamiętnienia jedenastej rocznicy wydarzeń grudniowych w 1970 r. w Gdańsku w ten sposób, że ustalili [wspólnie z pozostałymi oskarżonymi], iż formą uczczenia będzie strajk załogi a następnie przekazali tę informację pracownikom wydziału prosząc o przerwanie pracy o godz. 12.00 oraz o przekazanie tej informacji pozostałym pracownikom wydziału w następstwie czego załoga wydziału przerwała pracę na czas trzech minut".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154)
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Nogaj Andrzej, ur.: 20-10-1948, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 17 grudnia 1981 r. w Kaliszu, będąc członkiem NSZZ Solidarność zorganizował na Wydziale Dziewiarni Fabryki Wyrobów Ażurowych "Haft" trzyminutowy strajk załogi mającego charakter upamiętnienia jedenastej rocznicy wydarzeń grudniowych w 1970 r. w Gdańsku w ten sposób, iż przekazał tę informację niektórym pracownikom wydziału prosząc o przerwanie pracy o godz. 12.00 a także prosił o przekazanie tej informacji pozostałym pracownikom wydziału w następstwie czego załoga wydziału przerwała pracę na czas trzech minut".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154)
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Gaj A.
Sąd
Sąd Rejonowy - Kalisz
Rola
Sędzia zawodowy
Kaczerewska M.
Sąd
Sąd Rejonowy - Kalisz
Rola
Ławnik
Stachowiak B.
Sąd
Sąd Rejonowy - Kalisz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kozak Kazimierz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Kalisz
Uwagi
Uczestniczenie w sprawie

 
 
.