Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II Kws. 530/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN By 260/53
 
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-05-1982
Data zakończenia sprawy
18-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Przyspieszony
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Lechowi Bilskiemu podejrzanemu o to, że w dniu 1 maja 1982 r. w Toruniu brał udział w zgromadzeniu publicznym, tj. o wykroczenie z art. 50 kw w zw. z art. 21 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia w dniu 1 maja 1982 r. wydało orzeczenie: 2 miesiące aresztu oraz 100 zł. kosztów postępowania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bilski Lech, ur.: 14-05-1950, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
Oskarżony o to, "że w dniu 1 maja 1982 r. w Toruniu nie opuścił zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu".
Kwalifikacja
Wykroczenie z art. 50 kw w zw. z art. 21 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem z dnia 18 maja 1982 r. skazał Lecha Bilskiego na karę 2 miesięcy aresztu. Dodatkowo zasądził od oskarżonego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 600 złotych i obciążył go kosztami postępowania. Zatrzymany 1 maja 1982 r., zwolniony z zakładu karnego 1 lipca 1982 r.

Sędziowie
Bogaczewicz - Jul
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 18 maja 1982 r.
Borkowski E.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 18 maja 1982 r.
Buczkowski E.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Uwagi
Wyrok z dnia 18 maja 1982 r.
Gołębiewski R. ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.
Gołębiewski R. ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.
Reinboldt B. ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.
Stalkowski J. ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.

Prokuratorzy
 
 
.