Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 4/83
Ds 19/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 103/3/1
IPN Gd 103/3/2
IPN Gd 103/3/3
IPN Gd 103/3/4
IPN Gd 103/3/5
IPN Gd 103/3/6
IPN Gd 103/3/7
IPN Gd 103/3/8
IPN Gd 103/3/9
IPN Gd 103/3/10
IPN Gd 105/4
IPN Gd 105/5
IPN Gd 105/6
IPN Gd 105/7
IPN Gd 105/8
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
27-08-1982
Data zakończenia sprawy
23-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Adamowi Kozaczyńskiemu, Władysławowi Kałudzińskiemu, Mirosławowi Duszakowi, Andrzejowi Boberowi, Zygmuntowi Goławskiemu, Andrzejowi Goławskiemu, Januszowi Rodziewiczowi, Stanisławowi Żyglickiemu, podejrzanym o udział w akcji protestacyjnej, podczas której budowali barykady, atakowali interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sprowadzili niebezpieczeństwo pożaru, przez co utrudnili normalne funkcjonowanie tej placówki.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bober Andrzej, ur.: 11-01-1948, imię ojca: Antoni
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej wziął udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej rzucając w nich miską, przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tegoż Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 i art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
"...w dniu 31 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie znieważył funkcjonariuszy Służby Więziennej (...) podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych nazywając ich: "złodzieje, bandyci, oprawcy".
Kwalifikacja
art. 236 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 23.05.1983 r., na mocy art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk, skazał Andrzeja Bobera na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 15000 złotych grzywny, za czyn z art. 236 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd na mocy art. 66 i 67 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd obciążył oskarżonego opłatą na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6600 złotych oraz przypadającą na niego częścią kosztów postępowania.
Duszak Mirosław, ur.: 24-03-1957, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie, w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej, brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej rzucając w nich taboretem oraz budował barykadę tarasując wejście do pawilonów nr I i II, a ponadto zaintonował pieśń: "My nie poddamy się Komunie", przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tego Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 i 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 23.05.1983 r., na mocy art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk skazał Mirosława Duszaka na karę 2 lat pozbawienia wolności i 20000 złotych grzywny. Sąd obciążył oskarżonego opłatą na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 10000 złotych oraz przypadającą na niego częścią kosztów postępowania.
Goławski Zygmunt, ur.: 12-04-1956, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej wziął udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej, rzucając w nich deską od stołu, a ponadto budował barykadę tarasując wejście do pawilonu nr I i II, przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tego Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 i art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 23.05.1983 r., na mocy art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk, skazał Zygmunta Goławskiego na karę 2 lat pozbawienia wolności i 25000 złotych grzywny. Sąd obciążył oskarżonego opłatą na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 11000 złotych oraz przypadającą na niego częścią kosztów postępowania.
Goławski Andrzej, ur.: 04-10-1958, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej wziął udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej, rzucając w nich deską od stołu, a ponadto budował barykadę tarasując wejście do pawilonu nr I i II, przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tego Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 i art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 14.02.1983 r., na mocy art. 24 § 3 kpk wyłączył sprawę przeciwko Andrzejowi Goławskiemu do odrębnego postępowania.
Kałudziński Władysław, ur.: 28-07-1947, imię ojca: Aleksander
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej wziął udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej rzucając w nich taboretem oraz dwiema butelkami pasty do podłóg przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tego Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 i art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 23.05.1983 r., na mocy art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk, skazał Władysława Kałudzińskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności i 15000 złotych grzywny. Sąd obciążył oskarżonego opłatą na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6600 złotych oraz przypadającą na niego częścią kosztów postępowania.
Kozaczyński Adam, ur.: 01-11-1951, imię ojca: Jan
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej wziął udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej rzucając w nich taboretem oraz budował barykadę tarasując wejście do pawilonów nr I i II, przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tego Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 i art. 10 § 2 k
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 23.05.1983 r., na mocy art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk skazał Adama Kozaczyńskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 15000 złotych grzywny. Sąd obciążył oskarżonego opłatą na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9000 złotych oraz przypadającą na niego częścią kosztów postępowania.
Przybyłko Włodzimierz, ur.: 16-02-1936, imię ojca: Czesław
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dokonał czynnej napaści na interweniującego funkcjonariusza Służby Więziennej Czesława Karasia, uderzając go taboretem w nogę przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tegoż ośrodka..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 15.09.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Włodzimierzowi Przybyłko "wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa".
Rodziewicz Janusz, ur.: 10-01-1945, imię ojca: Wiaczesław
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie, w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru w ten sposób, że wepchnął do materaca papier oraz nasycił go materiałem łatwopalnym, który następnie wręczył Stanisławowi Żyglickiemu w celu wrzucenia na dach pawilonu gospodarczego, przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie tegoż Ośrodka".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 16.11.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Januszowi Rodziewiczowi "wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa".
Sarnicki Radosław, ur.: 02-04-1963, imię ojca: Augustyn
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie, województwa elbląskiego, w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej, wziął udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w miejscowym Ośrodku Odosobnienia, podczas którego dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej, rzucając w nich blaszaną miską oraz budował barykadę tarasując wejście do pawilonów Nr I i II - przez co utrudnił prawidłowe funkcjonowanie wymienionego Ośrodka Odosobnienia".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 01.10.1982 r. wyłączyła sprawę dotyczącą Radosława Sarnickiego pod nowy numer Ds 24/82. Sąd Wojewódzki w Elblągu postanowieniem z dnia 14.02.1983 r. włączył sprawę z powrotem do wspólnego prowadzenia. Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 23.05.1983 r., na mocy art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 234 § 1 kk i art. 10 § 2 kk skazał Radosława Sarnickiego na karę 1 roku pozbawienia wolności i 10000 złotych grzywny, na mocy art. 73 § 1 i 2, art. 74 § 2 kk warunkowo zawiesił jej wykonanie na okres 3 lat, na zasadzie art. 75 § 2 pkt. 5 kk i art. 77 § 1 kk zobowiązał oskarżonego do kontynuowania nauki lub przygotowania do zawodu w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, na mocy art. 76 § 3 kk oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego. Sąd obciążył oskarżonego opłatą na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5600 złotych oraz przypadającą na niego częścią kosztów postępowania.
Żyglicki Stanisław, ur.: 04-04-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie utrudnił prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w ten sposób, że w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych w tymże ośrodku podczas którego sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru podpalając przygotowany przez Janusza Rodziewicza materac nasączony materiałem łatwopalnym, który następnie rzucił na dach pawilonu gospodarczego".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 16.11.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Stanisławowi Żyglickiemu "wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa".

Sędziowie
Kasperkiewicz J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 23.05.1983 r
Kurzawiński J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 23.05.1983 r
Mikołajewska Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestnicząca w wydaniu postanowienia z dnia 14.02.1983 r. o wyłączeniu sprawy A. Goławskiego do odrębnego postępowania
Pietraszewski A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14.02.1983 r. o wyłączeniu sprawy A. Goławskiego do odrębnego postępowania
Rukujżo A
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14.02.1983 r. o wyłączeniu sprawy A. Goławskiego do odrębnego postępowania
Wierzbicki A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 23.05.1983 r.

Prokuratorzy
Łapiński J.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Matuszewski Wacław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Sikora Jan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Tomczak Boguchwał
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Zelek K.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg

 
 
.