Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pm.Śl. II 47/82, 4 Ds 42/82
RSD. 35/82
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 59/7/1
IPN Gd 59/7/2
IPN Gd 59/7/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
12-02-1982
Data zakończenia sprawy
13-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Franciszkowi Balwierzowi, Jadwidze Piątkowskiej, Tadeuszowi Jóźwiakowi, Mirosławowi Jefmańskiemu, Brunonowi Baranowskiemu, Stanisławowi Kwiatkowskiemu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. podejrzanym o to, że w dniu 10.02.1981 r. w Gdańsku sporządzili apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 r. przeciwko stanowi wojennemu oraz uczestniczyli w zebraniu mającym na celu jej zorganizowanie.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Balwierz Franciszek, ur.: 27-11-1943, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Oskarżony o to, że "...w dniu 10.02.1982 r. w godzinach popołudniowych w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ "Solidarność": Brunonem Baranowskim, Stanisławem Kwiatkowskim, Mirosławem Jefmańskim, Tadeuszem Jóźwiakiem i Jadwigą Piątkowską, jako członek NSZZ "Solidarność" w Stoczni Północnej w Gdańsku, mimo zawieszenia działalności tego związku w okresie obowiązywania stanu wojennego, nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że: -w celu rozpowszechniania sporządzał apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.82 r. przeciwko stanowi wojennemu, -uczestniczył w zebraniu wym. wyżej osób w mieszkaniu Mirosława Jefmańskiego (...), mającym na celu przestępstwo polegające na zorganizowaniu opisanej wyżej akcji protestacyjnej".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 08.03.1982 r., na mocy art. 21 § 1 w zw. z art. 564 kpk i art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przekazała sprawę Franciszka Balwierza do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.05.1982 r. na mocy art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Franciszkowi Balwierzowi wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Baranowski Brunon, ur.: 04-04-1953, imię ojca: Brunon
Zarzut
Oskarżony o to, że "...w dniu 10.02.1982 r. w godzinach popołudniowych w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ "Solidarność": Stanisławem Kwiatkowskim, Mirosławem Jefmańskim, Franciszkiem Balwierzem, Tadeuszem Jóźwiakiem i Jadwigą Piątkowską, jako członek Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, mimo zawieszenia działalności tego związku w okresie obowiązywania stanu wojennego, nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że: -w celu rozpowszechniania sporządzał apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 r. przeciwko stanowi wojennemu, -uczestniczył w zebraniu w/wym. osób w mieszkaniu Mirosława Jefmańskiego (...), mającym na celu przestępstwo polegające na zorganizowaniu opisanej wyżej akcji protestacyjnej".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 08.03.1982 r., na mocy art. 21 § 1 w zw. z art. 564 kpk i art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przekazała sprawę Brunona Baranowskiego do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.05.1982 r. na mocy art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Brunonowi Baranowskiemu wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Jefmański Mirosław, ur.: 27-02-1950, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że "...w dniu 10.02.1982 r. w godzinach popołudniowych w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ "Solidarność": Stanisławem Kwiatkowskim, Brunonem Baranowskim, Franciszkiem Balwierzem, Tadeuszem Jóźwiakiem i Jadwigą Piątkowską, jako członek NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im.Lenina, mimo zawieszenia działalności tego związku w okresie obowiązywania stanu wojennego nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że: -w celu rozpowszechnienia sporządził apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 r. przeciwko stanowi wojennemu, -udostępnił swoje mieszkanie znajdujące się w Gdańsku (...), w którym urządził zebranie w/wym. osób, mające na celu przestępstwo, polegające na zorganizowaniu opisanej wyżej akcji protestacyjnej, -w celu rozpowszechnienia gromadził i przechowywał w swoim mieszkaniu 8 egz. nielegalnego druku o nazwie "Krzyk" Nr 2 z dnia 7.02.1982 r., zawierającego fałszywe wiadomości, które mogłyby wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 08.03.1982 r., na mocy art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Mirosławowi Jefmańskiemu w części dotyczącej podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa określonego w art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w/w dekretu przekazała sprawę do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.05.1982 r. na mocy art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Mirosławowi Jefmańskiemu wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Jóźwiak Tadeusz, ur.: 15-01-1933, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "...w dniu 10.02.1982 r. w godzinach popołudniowych w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ "Solidarność": Brunonem Baranowskim, Stanisławem Kwiatkowskim, Mirosławem Jefmańskim, Franciszkiem Balwierzem i Jadwigą Piątkowską, jako członek NSZZ "Solidarność" w Stoczni Północnej w Gdańsku, mimo zawieszenia działalności tego związku w okresie obowiązywania stanu wojennego, nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że: -w celu rozpowszechnienia sporządzał apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 r. przeciwko stanowi wojennemu, -uczestniczył w zebraniu wym. wyżej w mieszkaniu Mirosława Jefmańskiego (...), mającym na celu przestępstwo, polegające na zorganizowaniu opisanej wyżej akcji protestacyjnej".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 08.03.1982 r., na mocy art. 21 § 1 w zw. z art. 564 kpk i art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przekazała sprawę Tadeusza Jóźwiaka do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.05.1982 r. na mocy art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Tadeuszowi Jóźwiakowi wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Kwiatkowski Stanisław, ur.: 28-07-1942, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że "...w dniu 10.02.1982 r. w godzinach popołudniowych w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ "Solidarność": Mirosławem Jefmańskim, Brunonem Baranowskim, Franciszkiem Balwierzem, Tadeuszem Jóźwiakiem i Jadwigą Piątkowską, jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im.Lenina, mimo zawieszenia działalności tego związku w okresie obowiązywania stanu wojennego, nie odstąpił od udziału w tej działalności przez to, że: -w celu rozpowszechniania sporządził apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 r. przeciwko stanowi wojennemu, -kierował zebraniem w/wym. osób w mieszkaniu Mirosława Jefmańskiego (...), mającym na celu przestępstwo polegające na zorganizowaniu opisanej wyżej akcji protestacyjnej, -w celu rozpowszechniania gromadził i przechowywał w swoim miejscu pracy 5 odezw i 3 komunikaty z lutego 1982 r., zawierające fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a które wzywały mieszkańców Gdańska do opisanej wyżej akcji protestacyjnej i dotyczyły sytuacji członków związku na Śląsku".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 279 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 08.03.1982 r., na mocy art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Stanisławowi Kwiatkowskiemu w części dotyczącej popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa, w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w/w dekretu przekazała sprawę do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.05.1982 r. na mocy art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Stanisławowi Kwiatkowskiemu wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Piątkowska Jadwiga, ur.: 22-12-1949, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżona o to, że "...w dniu 10.02.1982 r. w godzinach popołudniowych w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z działaczami NSZZ "Solidarność": Stanisławem Kwiatkowskim, Mirosławem Jefmańskim, Brunonem Baranowskim, Franciszkiem Balwierzem i Tadeuszem Jóźwiakiem, jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, mimo zawieszenia działalności tego związku w okresie obowiązywania stanu wojennego, nie odstąpiła od udziału w tej działalności przez to, że: -w celu rozpowszechnienia sporządziła apel wzywający stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 r. przeciwko stanowi wojennemu, -uczestniczyła w zebraniu wym. wyżej osób w mieszkaniu Mirosława Jefmańskiego (...) mającym na celu przestępstwo polegające na zorganizowaniu opisanej wyżej akcji protestacyjnej, -w celu rozpowszechniania sporządziła, gromadziła i przechowywała pisma zawierające fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 08.03.1982 r., na mocy art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Jadwidze Piątkowskiej w części dotyczącej popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa, w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w/w dekretu przekazała sprawę do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.05.1982 r. na mocy art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Jadwidze Piątkowskiej wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa.

Sędziowie

Prokuratorzy
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Hankiewicz Konrad (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Kosiński Maciej (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Leszkiewicz Krystyna
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Pluta Włodzimierz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Tomaszewski Ireneusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.