Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 29/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 59/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-02-1982
Data zakończenia sprawy
30-04-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Wandzie Bułakowskiej z art. 46 pkt. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanej o to, że jako pracownik Centrali Morskiej Importowo - Eksportowej "Centromor" w Gdańsku, nie odstąpiła od działalności związkowej, uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" tegoż zakładu oraz brała udział w opracowaniu komunikatu nawołującym załogę do strajku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bułakowska Wanda, ur.: 15-11-1941, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
"...w dniu 14 grudnia 1981 r. w Gdańsku, działając wspólnie z innymi sprawcami, pomimo zawieszenia działalności związków zawodowych dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r., nie przerwała działalności związkowej uczestnicząc w posiedzeniu Prezydium KZ NSZZ "Solidarność", na którym opracowano komunikat nawołujący do strajku w CMIE "Centromor" i wywieszono go na tablicy ogłoszeń, który został przez nią podpisany".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku dnia 30.04.1982 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Rejonowej w Gdyni celem kontynuowania śledztwa. Brak informacji w aktach dotyczących dalszegu biegu sprawy.

Sędziowie

Prokuratorzy
Jabłoński Stefan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Pękała Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.