Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 813/83
Ds 10/83
RSD 10/83, III 8627
Sygnatury IPN
IPN Gd 76/21
IPN Gd 013/192

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-02-1983
Data zakończenia sprawy
27-10-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zbigniewowi Iwaniukowi, Jerzemu Pozorskiemu, Kazimierzowi Pogorzelskiemu, Danieli Bieniak, Zbigniewowi Kończewskiemu, Józefowi Kosiorkowi, Krystynie Podworskiej, Stanisławowi Kalinowskiemu, Andrzejowi Gierczakowi, Adamowi Kruczkowskiemu, Krzysztofowi Przesmyckiemu i Ryszardowi Rolbieckiemu z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 282 kk, podejrzanym o przynależność w okresie od 1982 r. do 1983 r. do nielegalnego Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność."

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bieniak Daniela, ur.: 13-09-1953, imię ojca: Edmund
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założyła Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brała udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Danieli Bieniak.
Gierczak Andrzej, ur.: 11-08-1945, imię ojca: Antoni
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Andrzejowi Gierczakowi.
Iwaniuk Zbigniew, ur.: 14-08-1947, imię ojca: Bronisław
Zarzut
"...w okresie od września 1982 r. do lutego 1983 r. w Gdańsku, wspólnie z innymi osobami założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność", którego istnienie, ustrój i cel działania miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych i nim kierował oraz opracował i rozpowszechniał w biuletynach program działania tego Komitetu zakładający między innymi: przeciwdziałanie wydanym ustawom, walkę o przywrócenie rozwiązanego NSZZ "Solidarność", konsolidację działań przeciwko działaniom władzy, bojkot nowych związków zawodowych, a tym samym zmierzający do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów, którego treść z uwagi na nieprawdziwe wiadomości mogła wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 273 § 2 w zw. z art. 271 § 1, art. 282 i 282a kk w zw. z art. 10 § 2kk
Skazany
NIE
Zarzut
"...w październiku 1982 r. w Gdańsku udzielił Adamowi Kruczkowskiemu pomocy do wyłudzenia 4.182 zł. na szkodę Polskich Kolei Państwowych Stacja Gdańsk - Nowy Port stanowiących kwotę wypłaconego niesłusznie zasiłku chorobowego, nakłaniając lekarza Krzysztofa Przesmyckiego do wystawienia dla Adama Kruczkowskiego dwóch niezgodnych z prawdą zwolnień lekarskich stwierdzających schorzenia, które faktycznie u niego nie występowały."
Kwalifikacja
art. 18 § 2 kk w zw. z art. 199 § 1 oraz 18 § 1 kk w zw. z art. 266 § 1 i 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.10.1983 r. na mocy art. 4 pkt. b ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Zbigniewowi Iwaniukowi dotyczące pierwszego zarzutu. Natomiast za przestępstwo wymienione w drugim zarzucie Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 27.10.1983 r. skazał Zbigniewa Iwaniuka na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 10000 złotych.
Kalinowski Stanisław, ur.: 29-02-1956, imię ojca: Józef
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Stanisławowi Kalinowskiemu.
Kończewski Zbigniew, ur.: 12-07-1954, imię ojca: Bronisław
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Zbigniewowi Kończewskiemu.
Kosiorek Józef, ur.: 03-06-1945, imię ojca: Edward
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Józefowi Kosiorkowi.
Kruczkowski Adam, ur.: 25-11-1952, imię ojca: Leon
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"...jesienią 1982 r. w Gdańsku, wyłudził kwotę 4.182 złotych na szkodę Polskich Kolei Państwowych Stacja Gdańsk Nowy - Port, pobierając niesłusznie zasiłek chorobowy w tej wysokości za 12 dni nieobecności w pracy, na podstawie przedłożonych przez siebie dwóch niezgodnych z prawdą zwolnień lekarskich stwierdzających schorzenia, które faktycznie u niego nie występowały."
Kwalifikacja
art. 199 § 1 kk w zw. z art. 266 § 2 i 10 § 2 kk i 58 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.10.1983 r. na mocy art. 4 pkt. b ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Adamowi Kruczkowskiemu dotyczące pierwszego zarzutu. Natomiast za przestępstwo wymienione w drugim zarzucie Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 27.10.1983 r. warunkowo umorzył postępowanie na okres próby wynoszący 2 lata.
Podworska Krystyna, ur.: 22-02-1934, imię ojca: Wacław
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założyła Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brała udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Krystynie Podworskiej.
Pogorzelski Kazimierz, ur.: 11-05-1948, imię ojca: Stefan
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Kazimierzowi Pogorzelskiemu.
Pozorski Jerzy, ur.: 28-11-1947, imię ojca: Bronisław
Zarzut
"...w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie ze Zbigniewem Iwaniukiem, założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu."
Kwalifikacja
art. 278 § 2 kk w zb. z art. 282 i 282a w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie przeciwko Jerzemu Pozorskiemu.
Przesmycki Krzysztof, ur.: 19-03-1945, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"...w dniach 12 października 1982 r. i 18 listopada 1982 r. w Gdańsku, jako dyrektor szpitala kolejowego udzielił Adamowi Lechowi Kruczkowskiemu pomocy do wyłudzenia kwoty 4.182 złotych na szkodę Polskich Kolei Państwowych Stacja Gdańsk - Nowy Port wystawiając mu dwa niezgodne z prawdą zwolnienia lekarskie od pracy na przeciąg 12 dni na podstawie których wymieniony pobrał nienależny mu zasiłek w tej wysokości."
Kwalifikacja
art. 18 § 2 kk w zw. z art. 199 § 1 i 266 § 1 oraz 58 i 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 27.10.1983 r. warunkowo umorzył postępowanie na okres próby wynoszący 2 lata.
Rolbiecki Ryszard, ur.: 30-05-1941, imię ojca: Bolesław
Zarzut
"...w lutym 1983 roku w Toruniu w celu rozpowszechniania przyjął, przechowywał i przewiózł do zakładu pracy a następnie rozrzucił na jego terenie plik pism Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" nawołujących do walki z ustawami i zawierających nieprawdziwe informacje, których rozpowszechnienie mogło wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz doprowadzić do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów."
Kwalifikacja
art. 273 § 2 kk w zb. z art. 271 § 1, 282 i 282a kk oraz w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 27.07.1983 r. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie wobec Ryszarda Rolbieckiego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Jabłoński Stefan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Kopeć Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Mirecki Roman
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Wasilewski Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Zegar Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk

 
 
.