Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 7/82
Ds 25/81
30/III
Sygnatury IPN
IPN Po 76/318
IPN Po 033/30

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-01-1982
Data zakończenia sprawy
14-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona w związku z kontynuowaniem działalności przez członków NSZZ "Solidarność". Przygotowanie afiszy i ulotek oraz ich wywieszenie w miejscu publicznym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Burzyński Ryszard, ur.: 11-12-1952, imię ojca: Henryk
Zarzut
"... w okresie od 13 do 18 grudnia 1981 r. w Górze w województwie leszczyńskim, wspólnie i w porozumieniu przy czym wszyscy jako członkowie NSZZ Solidarność "Ziemia Górowska" pomimo zawieszenia działalności tegoż związku z powodu wprowadzenia stanu wojennego nie zaniechali dotychczasowych czynności i celem rozplakatowania przygotowali afisze i ulotki, które w swej treści skierowane były p-ko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego oraz stanowiły protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a także zawierały napisy informujące o aktualności strajku z tym jednak, iż jedynie 3 ulotki zdołali nakleić na słupie reklamowym w centrum miasta Góry w dniu 17 grudnia 1981 r. ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał Ryszarda Burzyńskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 20 grudnia 1981 r. oraz zasądził koszty postępowania w wysokości 1/3 i wymierzył mu opłatę sądową w kwocie 3.000 zł.
Kanicki Roman, ur.: 09-08-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
"... w okresie od 13 do 18 grudnia 1981 r. w Górze w województwie leszczyńskim, wspólnie i w porozumieniu przy czym wszyscy jako członkowie NSZZ Solidarność "Ziemia Górowska" pomimo zawieszenia działalności tegoż związku z powodu wprowadzenia stanu wojennego nie zaniechali dotychczasowych czynności i celem rozplakatowania przygotowali afisze i ulotki, które w swej treści skierowane były p-ko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego oraz stanowiły protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a także zawierały napisy informujące o aktualności strajku z tym jednak, iż jedynie 3 ulotki zdołali nakleić na słupie reklamowym w centrum miasta Góry w dniu 17 grudnia 1981 r. ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał Romana Kanickiego na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 24 grudnia 1981 r. oraz zasądził koszty postępowania w wysokości 1/3 i wymierzył mu opłatę sądową w kwocie 3.000 zł.
Zmora Jolanta, ur.: 25-03-1958, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w okresie od 13 do 18 grudnia 1981 r. w Górze w województwie leszczyńskim, wspólnie i w porozumieniu przy czym wszyscy jako członkowie NSZZ Solidarność "Ziemia Górowska" pomimo zawieszenia działalności tegoż związku z powodu wprowadzenia stanu wojennego nie zaniechali dotychczasowych czynności i celem rozplakatowania przygotowali afisze i ulotki, które w swej treści skierowane były p-ko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego oraz stanowiły protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a także zawierały napisy informujące o aktualności strajku z tym jednak, iż jedynie 3 ulotki zdołali nakleić na słupie reklamowym w centrum miasta Góry w dniu 17 grudnia 1981 r. ..."
Kwalifikacja
Oskarżona o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał oskarżoną na karę 1 roku pozbawienia wolności. Zaliczył jej okres tymczasowego aresztowania od dnia 20 grudnia 1981 r. oraz zasądził koszty postępowania w wysokości 1/3 i wymierzył jej opłatę sądową w kwocie 1.800 zł.

Sędziowie
Rajkowska Wiera
Sąd
Sąd Wojewódzki - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Słupczyński Ryszard
Sąd
Sąd Wojewódzki - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Stankiewicz Zdzisław
Sąd
Sąd Wojewódzki - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Michałek Wojciech
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Leszno
Uwagi
Prowadził postępowanie prokuratorskie.

 
 
.