Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K. 110/82
Pg. Śl. 101/82
79/III
Sygnatury IPN
IPN Łd 50/1/1
IPN Łd 50/1/2
IPN Łd 50/1/3
IPN Łd 50/1/4
IPN Łd 50/1/5
IPN BU 754/203
IPN Łd PF68/79

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-03-1982
Data zakończenia sprawy
28-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Ryszardowi Wędrychowiczowi i innym oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej oraz druk i kolportaż ulotek po wprowadzeniu stanu wojennego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Augustyniak Zygmunt, ur.: 07-04-1938, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 23 marca 1982 roku. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.
Biesiadowska Maria, ur.: 01-04-1947, imię ojca: Roman
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił[a] od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował[a] zebrania, na których redagował[a], a następnie powielał[a] i kolportował[a] ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę roku pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 25 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 1,8 tys. zł.
Cielniak Tadeusz, ur.: 23-12-1947, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 24 marca 1982 roku. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.
Dratwa Wiktor, ur.: 12-08-1945, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 26 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.
Jurczyński Włodzimierz, ur.: 21-03-1941, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13.12.1981 r. do marca 1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim będąc członkiem NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w działalności w tej organizacji i wraz z innymi osobami uczestniczył w nielegalnych zebraniach członków wymienionego związku".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154)
Skazany
NIE
Wyrok
Oskarżony został uniewinniony od dokonania zarzucanego mu czynu a kosztami postępowania sądowego obciążono skarb państwa. Oskarżony przebywał w areszcie tymczasowym od dnia 31 marca 1982 roku do dnia 28 maja 1982 roku.
Kurnik Stanisław, ur.: 12-11-1954, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13 i 14 grudnia 1981 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że zredagował ulotkę zawierającą fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołującą do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, a następnie rozpowszechniał ją w ilości ok. 40 sztuk, co mogło wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154)
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę roku pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 25 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 1,8 tys. zł.
Piotrowicz Maria, ur.: 13-01-1945, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Postępowanie karne wobec oskarżonej na mocy art. 26§1 kk, w zw. z art. 11 pkt. 2 kpk zostało umorzone a kosztami sprawy obciążono skarb państwa. Podejrzana przebywała w areszcie tymczasowym od dnia 7 kwietnia 1982 roku do dnia 28 maja 1982 roku.
Psuta Wiesław, ur.: 31-01-1955, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary okresem, tymczasowego aresztowania od dnia 31 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.
Rychlik Zbigniew, ur.: 01-12-1946, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 23 marca 1982 roku. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.
Szubert Stanisław, ur.: 07-09-1943, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 23 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.
Trocha Ryszard, ur.: 12-07-1956, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę roku pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 23 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 1,8 tys. zł.
Wędrychowicz Ryszard, ur.: 18-03-1955, imię ojca: Julian
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 22.03.1982 r. w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu, w zorganizowanej grupie jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności poprzez to, że organizował zebrania, na których redagował, a następnie powielał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości o treści antypaństwowej, nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, przy czym wiadomości te mogły wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10§2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zaliczonym, na poczet wymierzonej kary, okresem tymczasowego aresztowania od dnia 23 marca 1982 roku. Na mocy art. 73§1 i 2kk i art. 74§1 kk wykonanie orzeczonej kary zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto oskarżony obciążony został kosztami sprawy w wysokości 3 tys. zł.

Sędziowie
Bilski Janusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Piotrków Trybunalski
Rola
Sędzia zawodowy
Drążkiewicz Leokadia
Sąd
Sąd Wojewódzki - Piotrków Trybunalski
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kłos Michał
Sąd
Sąd Wojewódzki - Piotrków Trybunalski
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Gluba Roman (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Staniszewski Tomasz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Łódź

 
 
.