Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.472/82
Pg.Śl.II.197/82
RSD. 27/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/224
IPN By 51/225
IPN By 51/226
IPN By 082/65

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-10-1982
Data zakończenia sprawy
16-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie Grzegorza Białasika, Mariana Ceraka, Franciszka Helsztajna, Gerarda Nowińskiego, Stanisława Garsteckiego, Zbyszka Rosłańca, Władysławy Białasik, Gertrudy Boberek oskarżonych o rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Białasik Grzegorz, ur.: 07-03-1951, imię ojca: Rajmund
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżonego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 40.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 10.000 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego. Jednocześnie sąd oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór osoby poręczającej.
Białasik Władysława, ur.: 16-12-1924, imię ojca: Piotr
Zarzut
Oskarżona "o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniała ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżoną na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3.600 zł, grzywnę w wysokości 15.000 zł, zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego.
Boberek Gertruda, ur.: 10-09-1940, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniała ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżoną na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, grzywnę w wysokości 15.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5.100 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego.
Cerak Marian, ur.: 29-08-1937, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżonego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 50.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 11.000 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego.
Garstecki Stanisław, ur.: 12-04-1953, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżonego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 25.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.100 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego. Jednocześnie sąd oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór osoby poręczającej".
Helsztajn Franciszek, ur.: 28-10-1931, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżonego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 40.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 7.600 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego. Jednocześnie sąd oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór osoby poręczającej.
Nowiński Gerard, ur.: 13-02-1944, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżonego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 20.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5.600 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego. Jednocześnie sąd oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór osoby poręczającej.
Rosłaniec Zbyszek, ur.: 06-08-1951, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od stycznia do października 1982 r. w Toruniu, rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa pozacenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał oskarżonego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 25.000 zł., opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.100 zł., zwrot 1/8 kosztów postępowania sądowego.

Sędziowie
Bączyk Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Grabowski Adam (st. sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o trybie doraźnym
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Osiński Andrzej (sierż.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Idaszak Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Latzke Krzysztof (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Misiak Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Pawlak Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz

 
 
.