Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
II Ds 102/83
 
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 303/241
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-08-1983
Data zakończenia sprawy
30-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie Władysława Blicharza o przestępstwo z art. 46 pkt 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Blicharz Władysław, ur.: 27-06-1932, imię ojca: Józef
Zarzut
"(...) w lutym 1983 r. kolega z pracy Wiesław Sidzina zatrudniony na Wydziale P-96 namówił go do zbierania pieniędzy na rzecz Funduszu Pomocy Pracowniczej, który był kontynuacją NSZZ "Solidarność" w Hucie im. Lenina. W/g wskazówek Wiesława Sidziny zebrał po 150 zł od około 50 osób, które wyraziły chęć wpłacenia na ten fundusz. Po zebraniu pieniędzy oddał je Wiesławowi Sidzinie".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 pkt 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie dnia 30 września 1983 r. na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii postanowił odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Szydłowska Cecylia
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków
Uwagi
odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego
 
 
.