Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. 60/82
Pg.Śl. II 8/82, Ds. 2/82
RSD. 6/81
Sygnatury IPN
IPN By 51/259

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-12-1982
Data zakończenia sprawy
06-04-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Janowi Będkowskiemu i Grzegorzowi Zeszutowi podejrzanym o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Będkowski Jan, ur.: 24-10-1959, imię ojca: Lucjan
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w dniu 15 grudnia 1981 r. w Osięcinach woj. włocławskie, działając wspólnie i w porozumieniu wraz z nieletnią Marią Witkowską, sporządzili w celu rozpowszechnienia co najmniej 20 ulotek zawierających fałszywe wiadomości, które ze względu na swoją treść mogły wywołać niepokój publiczny, a następnie razem dokonali kolportażu wspomnianych ulotek zamieszczając je w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Osięcin."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na 1 rok pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1.800 zł., zwrot 1/2 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowany od dnia 4 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej we Włocławku z dnia 6 stycznia 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 20 października 1982 r.
Zeszut Grzegorz, ur.: 22-12-1964, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w dniu 15 grudnia 1981 r. w Osięcinach woj. włocławskie, działając wspólnie i w porozumieniu wraz z nieletnią Marią Witkowską, sporządzili w celu rozpowszechnienia co najmniej 20 ulotek zawierających fałszywe wiadomości, które ze względu na swoją treść mogły wywołać niepokój publiczny, a następnie razem dokonali kolportażu wspomnianych ulotek zamieszczając je w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Osięcin."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 10.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 2.000 zł., zwrot 1/2 kosztów postępowania sądowego. W stosunku do ww. nie zastosowano środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Gnaciński Jerzy (st. szer.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Kaszucki Marek (st. szer.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Ławnik
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 18 października 1982 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Jana Będkowskiego.

Prokuratorzy
Chrzanowski Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 8 stycznia 1982 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 16 marca 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Drozdowski Tomasz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Radziejów
Kołodziejski Roman
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Włocławek
Michalczuk Edward (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Stanek Eugeniusz (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz

 
 
.