Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.D. II-82/82
RSD 71/82
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 97/1223

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-04-1982
Data zakończenia sprawy
27-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Czesławowi Buchale o przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym podejrzany o posiadanie i przenoszenie w dniu 29 kwietnia 1982 r. pism mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Buchała Czesław, ur.: 01-03-1951, imię ojca: Tomasz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 29 kwietnia 1982 r. w Andrychowie posiadał i przenosił w celu rozpowszechnienia pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dnia 27 maja 1982 r. postanowił na zasadzie art. 280 § 1 kpk, w zw. z art. 11 pkt 1 kpk umorzyć dochodzenie w niniejszej sprawie.

Sędziowie

Prokuratorzy
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
Umarza postępowanie karne
 
 
.