Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SgW 7/83
Pg.Śl.II-109/82
76/III
Sygnatury IPN
IPN Po 417/27
IPN Sz 03/27

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-11-1982
Data zakończenia sprawy
09-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotycząca założenia nielegalnej organizacji o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu" w 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bieroń Grzegorz, ur.: 30-08-1964, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Stefanem Bohuszem, Arturem Orzechowskim, Romanem Bosiackim, Jarosławem Furtanem, Ryszardem Popielem i Olgierdem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 3.600 złotych oraz koszty postępowania karnego.
Bohusz Stefan, ur.: 04-08-1964, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Grzegorzem Bieroniem, Arturem Orzechowskim, Romanem Bosiackim, Jarosławem Furtanem, Ryszardem Popielem i Olgierdem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 3.600 złotych oraz koszty postępowania karnego.
Bosiacki Roman, ur.: 05-06-1964, imię ojca: Wacław
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Grzegorzem Bieroniem, Stefanem Bohuszem, Arturem Orzechowskim, Jarosławem Furtanem, Ryszardem Popielem i Olgierdem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 2.400,- złotych oraz koszty postępowania karnego.
Furtan Jarosław, ur.: 05-05-1964, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Grzegorzem Bieroniem, Stefanem Bohuszem, Arturem Orzechowskim, Romanem Bosiackim, Ryszardem Popielem i Olgierdem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa ".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 3.600 złotych oraz oraz koszty postępowania karnego.
Orzechowski Artur Andrzej, ur.: 25-11-1964, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Grzegorzem Bieroniem, Stefanem Bohuszem, Romanem Bosiackim, Jarosławem Furtanem, Ryszardem Popielem i Olgierdem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 2.400 złotych oraz koszty postępowania karnego.
Popiel Olgierd, ur.: 28-04-1965, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Grzegorzem Bieroniem, Stefanem Bohuszem, Arturem Orzechowskim, Romanem Bosiackim, Jarosławem Furtanem i Ryszardem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 2.400 złotych oraz koszty postępowania karnego.
Popiel Ryszard, ur.: 28-04-1965, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Grzegorzem Bieroniem, Stefanem Bohuszem, Arturem Orzechowskim, Romanem Bosiackim, Jarosławem Furtanem i Olgierdem Popielem "w styczniu 1982 r. byli jednymi z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 r. ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa ".
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 2.400 złotych oraz koszty postępowania karnego.
Rusakiewicz Marek, ur.: 15-06-1964, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu 1982 r. był jednym z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie w okresie od stycznia 1982 r. do listopada 1982 r. związkiem tym kierował, kolportując jednocześnie ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonym dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 2 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, przy czym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 3 lat oraz na okres próby oddał skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 6.000 złotych oraz koszty postępowania karnego.
Rusakiewicz Waldemar, ur.: 18-10-1965, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od połowy października 1982 r. do listopada 1982 r. brał udział w związku o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu" w Gorzowie Wlkp., którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonym dekretem Rady Państwa".
Kwalifikacja
Oskarżony z art. 278 § 1 kodeksu karnego w zb. z art. 282 kodeksu karnego.
Skazany
TAK
Wyrok
"Na mocy art. 27 § 1 i 29 § 1 kk postępowanie karne (...) Sąd warunkowo umorzył, wyznaczając okres próby na 1 (jeden) rok. (...) Natomiast na mocy art. 549 § 1 kpk w stosunku do Waldemara Rusakiewicza koszty postępowania ponosi Skarb Państwa."

Sędziowie
Grzech Wojciech (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Zielona Góra
Rola
Ławnik
Węglewski Józef (ppłk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Zielona Góra
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zuchniarz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Zielona Góra
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Kokowski Marek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorzów Wlkp.
Mazur Krystyna
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorzów Wlkp.
Rzepka Leszek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Zielona Góra
Wołoncewicz Kazimierz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Zielona Góra
Uwagi
Uczestniczenie w sprawie.

 
 
.