Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pm.Śl. II 134/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 267/7536
IPN BU 551/108
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
12-05-1982
Data zakończenia sprawy
28-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jerzemu Baranowskiemu z art. 48 ust. 2 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 270 kk, podejrzanemu o sporządzanie haseł o treści antypaństwowej na obiektach Gdańskich Zakładów Elektronicznych "Unimor" dnia 12.05.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Baranowski Jerzy, ur.: 10-01-1947, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...w okresie od lutego 1982 r. do dnia 12.05.1982 r. w Gdańsku będąc członkiem zawieszonego na mocy dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym związku zawodowego NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od jego działalności a zwłaszcza na terenie jednostki zmilitaryzowanej Gdańskich Zakładów Elektronicznych "Unimor" systematycznie wykonywał na jednej z klatek schodowych kredką świecową napisy zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy a nadto lżące ustrój i naczelne organy PRL..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 270 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 28.05.1982 r. na zasadzie art. 280 § 1 kpk i 213 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Jerzemu Baranowskiemu wobec braku dostatecznych dowodów na popełnienie przestępstwa.

Sędziowie

Prokuratorzy
Bronk Krzysztof (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Tomaszewski Ireneusz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Wojcieszek Henryk (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
 
 
.