Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 13/81
Pg.Śl. 73/81
 
Sygnatury IPN
IPN By 51/4
IPN Sz 372/163
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-12-1981
Data zakończenia sprawy
07-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Andrzejowi Adamczykowi podejrzanemu o rozpowszechnianie odezw Krajowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku i Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adamczyk Andrzej, ur.: 24-07-1963, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19 grudnia 1981 r. w Szczecinie, w celu osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpowszechniał wiadomości mogące tę gotowość osłabić w postaci odezw Krajowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku i Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie oraz inne m.in. nawołujące żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy MO i innych obywateli PRL do nieposłuszeństwa zarządzeniom władz wydanym w związku z wprowadzeniem stanu wojennego"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art.48 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Szczecinie wyrokiem z dnia 7 stycznia 1982 r. uniewinnił Andrzeja Adamczyka od zarzutu popełnienia przestępstwa; kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowany 19 grudnia 1981 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 1981 r. Zwolniony z aresztu śledczego 7 stycznia 1982 r.

Sędziowie
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 7 stycznia 1982 r.
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 grudnia 1981 r. o nie uwzględnieniu zażalenia na zastosowanie środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania oraz skierowania sprawy do rozpoznania w trybie postępowania doraźneg.
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 grudnia 1981 r. o nie uwzględnieniu zażalenia na zastosowanie środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania oraz skierowania sprawy do rozpoznania w trybie postępowania doraźneg.
Makar Walenty (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 grudnia 1981 r. o nie uwzględnieniu zażalenia na zastosowanie środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania oraz skierowania sprawy do rozpoznania w trybie postępowania doraźneg.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 7 stycznia 1982 r.
Wierzchowski Tadeusz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 7 stycznia 1982 r.

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
Postanowienie z dnia 31 grudnia 1981 r. o nie uwzględnieniu zażalenia na zastosowanie środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania oraz skierowania sprawy do rozpoznania w trybie postępowania doraźneg.
Bukatko Jacek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Falkiewicz Ryszard (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 grudnia 1981 r. o nie uwzględnieniu zażalenia o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Jezierkowski Ryszard (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Uwagi
Postanowienia z dnia 20 grudnia 1981 r. o wszczęciu śledztwa i prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego oraz przedstawieniu zarzutów. Postanowienie z dnia 23 grudnia 1981 r. o zamknięciu śledztwa.
Poradzewski Ludwik (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
 
 
.