Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 255/82
Pg.Śl. II 76/82
RSD 11/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/123
IPN By 51/124
IPN By 51/125
IPN By 070/5168

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-03-1982
Data zakończenia sprawy
28-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Franciszkowi Tomaszewskiemu, Edward Andruszce, Piotrowi Sokulskiemu, Janowi Raczyckiemu oskarżonym z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Andruszko Edward, ur.: 01-06-1946, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 r. w Bydgoszczy, działając wspólnie", nie zaprzestał działalności w NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że sporządzał i rozpowszechniał "ulotki zawierające w treści sformułowania lżące i wyszydzające ustrój oraz naczelne organy PRL, a także apel o wznowienie działalności w NSZZ "Solidarność", kierowany do członków Związku, mimo zawieszenia jego działalności".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ w zb. z art. 270 § 1 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy "odstępując od postępowania doraźnego (...) skazał go: (...) na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności"; zasądził na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 3.000 zł. /trzy tysiące złotych/; obciążył w 1/4 części kosztami postępowania.
Raczycki Jan, ur.: 05-04-1947, imię ojca: Witold
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 r. w Bydgoszczy, działając wspólnie", nie zaprzestał działalności w NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że sporządzał i rozpowszechniał "ulotki zawierające w treści sformułowania lżące i wyszydzające ustrój oraz naczelne organy PRL, a także apel o wznowienie działalności w NSZZ "Solidarność", kierowany do członków Związku, mimo zawieszenia jego działalności".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ w zb. z art. 270 § 1 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy "odstępując od postępowania doraźnego (...) skazał go: (...) na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności"; zasądził na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 1.800 zł. /jeden tysiąc osiemset złotych/; obciążył w 1/4 części kosztami postępowania.
Sokulski Piotr, ur.: 17-06-1950, imię ojca: Brunon
Zarzut
Oskarżony "o to, że w okresie od 1974 r. do marca 1982 r. w Bydgoszczy, posiadał bez wymaganego zezwolenia 3 sztuki amunicji do karabinu kbk AK oraz 3 sztuki do karabinka sportowego kbks".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 286 kk"
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 r. w Bydgoszczy, działając wspólnie", nie zaprzestał działalności w NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że sporządzał i rozpowszechniał "ulotki zawierające w treści sformułowania lżące i wyszydzające ustrój oraz naczelne organy PRL, a także apel o wznowienie działalności w NSZZ "Solidarność", kierowany do członków Związku, mimo zawieszenia jego działalności".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ w zb. z art. 270 § 1 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy "odstępując od postępowania doraźnego (...) skazał go: (...) na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności; (...) wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza temu oskarżonemu na okres próby 3 lat; (...) grzywnę w kwocie 30.000 złotych /trzydzieści tysięcy złotych/ z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na 10 miesięcy pozbawienia wolności; (...) zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej grzywny okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 13 marca 1982 r. do dnia 28 czerwca 1982 r. tj. 108 dni i (...) uznaje za uiszczoną grzywnę w kwocie 21.600 zł; (...) umarza postępowanie karne (...) o czyn z art. 286 kk"; zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 7.800 zł. /siedem tysięcy osiemset złotych/; obciąża w 1/4 części kosztami postępowania.
Tomaszewski Franciszek, ur.: 08-10-1946, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony "o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 r. w Bydgoszczy, działając wspólnie", nie zaprzestał działalności w NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że sporządzał i rozpowszechniał "ulotki zawierające w treści sformułowania lżące i wyszydzające ustrój oraz naczelne organy PRL, a także apel o wznowienie działalności w NSZZ "Solidarność", kierowany do członków Związku, mimo zawieszenia jego działalności".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ w zb. z art. 270 § 1 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy "skazał go: (...) na karę 3 /trzy/ lat pozbawienia wolności; (...) karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 /dwóch/ lat"; zasądził na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 4.200 zł. /cztery tysiące dwieście złotych/; obciążył w 1/4 części kosztami postępowania.

Sędziowie
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Jarzembski Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Ławniczak Paweł (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Płoński Janusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz

 
 
.