Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 82/82
Pg.Śl. II-3/81
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/387
IPN Wr 35/89
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-12-1981
Data zakończenia sprawy
08-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Oldze Achramowicz (Achremowicz), c. Lucjana skazanej wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 10 § 2 kk za to, że "dnia 27 grudnia 1981 r. we Wrocławiu kolportowała sporządzone przez siebie na maszynie do pisania ulotki, zawierające fałszywe wiadomości , zaczerpnięte z wydawanych nielegalnie biuletynów NSZZ "Solidarność" pt. "Z dnia na dzień" oraz audycji radiowych nadawanych w języku polskim przez radiostację "Głos Ameryki"

Podejrzani / Oskarżeni
 
Achramowicz Olga, ur.: 27-11-1964, imię ojca: Lucjan
Zarzut
"dnia 27 grudnia 1981 r. we Wrocławiu kolportowała sporządzone przez siebie na maszynie do pisania ulotki, zawierające fałszywe wiadomości , zaczerpnięte z wydawanych nielegalnie biuletynów NSZZ "Solidarność" pt. "Z dnia na dzień" oraz audycji radiowych nadawanych w języku polskim przez radiostację "Głos Ameryki", których treści, dotyczące nieprawdziwie podanej sytuacji w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego mogły wywołać niepokój publiczny oraz wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
Kwalifikacja
Przestepstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 270 § 1 kk przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 10 § 2 i § 3 kk Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wymierzył jej karę 1 roku pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary zostało zawieszone na okres 3 lat i na ten czas został jej wyznaczony dozór kuratora sądowego; na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzeczono "przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci maszyny do pisania m-ki Consul nr 7221053449"

Sędziowie
Hajduk Ryszard (st. chor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Ławnik
Szymański Jacek (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wierzbicki Jan (chor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Nawrocki Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław

 
 
.