Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 772/82
Pg.Śl.II-207/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/48
IPN BU 1378/49
IPN BU 1378/50
IPN BU 1378/51
IPN Kr 97/1075
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-08-1982
Data zakończenia sprawy
10-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Franciszkowi Stożkowi, Eugeniuszowi Zadurze, Władysławowi Maciudze, oskarżonym o przynależność do NSZZ Solidarność oraz rozpowszechnianie nielegalnych pism w ramach tej działalności.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kubera Bogdan, ur.: 09-10-1953, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie postanowił przedstawić Bogdanowi Kuberowi zarzut, że "w okresie od 13.12.1981 r. do chwili zatrzymania tj. do dnia 20.09.82 r. przenosił w celu rozpowszechniania i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154./
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dnia 29 listopada 1982 r. postanowił śledztwo przeciwko Andrzejowi Sosinowi i Bogdanowi Kuberze umorzyć wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa, uchylić zastosowany areszt tymczasowy oraz zakwestionowane podczas przeszukania przedmioty stanowiące dowód rzeczowy a będące własnością oskarżonych zwrócić ww. oskarżonym.
Maciuga Władysław, ur.: 18-09-1955, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony (wraz z pozostałymi) o to, że: "w okresie czasu od 13 grudnia 1981 r. do chwili aresztowania tj. do sierpnia-września 1982 r. będąc członkami nielegalnych podziemnych struktur b. zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie poniechali zakazanej prawem działalności w ramach której między innymi działając w celu rozpowszechniania, gromadzili a następnie kolportowali różnego rodzaju nielegalne pisma i ulotki sygnowane przez tzw. Regionalny Komitet Wykonawczy wymienionego wyżej związku, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 i art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154./
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 10.12.1982 r. uniewinnił Władysława Maciugę od popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, kosztami postępowania w 1/3 obciążył Skarb Państwa.
Sosin Andrzej, ur.: 04-12-1953, imię ojca: Jan
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie postanowił przedstawić Andrzejowi Susinowi zarzut, że "w okresie od 13.12.1981 r. do chwili zatrzymania tj. do dnia 20.09.82 r. przenosił w celu rozpowszechniania, a także rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154./
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dnia 29 listopada 1982 r. postanowił śledztwo przeciwko Andrzejowi Sosinowi i Bogdanowi Kubera umorzyć wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa, uchylić zastosowany areszt tymczasowy oraz zakwestionowane podczas przeszukania przedmioty stanowiące dowód rzeczowy a będące własnością oskarżonych zwrócić ww. oskarżonym.
Stożek Franciszek, ur.: 24-09-1947, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Oskarżony (wraz z pozostałymi) o to, że: "w okresie czasu od 13 grudnia 1981 r. do chwili aresztowania tj. do sierpnia-września 1982 r. będąc członkami nielegalnych podziemnych struktur b. zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie poniechali zakazanej prawem działalności w ramach której między innymi działając w celu rozpowszechniania, gromadzili a następnie kolportowali różnego rodzaju nielegalne pisma i ulotki sygnowane przez tzw. Regionalny Komitet Wykonawczy wymienionego wyżej związku, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 i art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154./
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 10.12.1982 r. uznał Franciszka Stożka winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go: - na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza na okres 3 lat próby, - na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 sierpnia 1982 r. do dnia 10 grudnia 1982 r., - zasądził na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.000 zł oraz 1/3 kosztów postępowania.
Zadura Eugeniusz, ur.: 22-12-1931, imię ojca: Michał
Zarzut
Oskarżony (wraz z pozostałymi) o to, że: "w okresie czasu od 13 grudnia 1981 r. do chwili aresztowania tj. do sierpnia-września 1982 r. będąc członkami nielegalnych podziemnych struktur b. zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie poniechali zakazanej prawem działalności w ramach której między innymi działając w celu rozpowszechniania, gromadzili a następnie kolportowali różnego rodzaju nielegalne pisma i ulotki sygnowane przez tzw. Regionalny Komitet Wykonawczy wymienionego wyżej związku, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z ust. 2 i art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154./
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 10.12.1982 r. uznał winnym Eugeniusza Zadurę popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go: - na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby, - na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 sierpnia 1982 r. do dnia 10 grudnia 1982 r., - sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3.000 zł oraz 1/3 kosztów postępowania.

Sędziowie
Dryk Roman (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 01.12.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym oraz przewodniczył rozprawie głównej.
Laska Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 01.12.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 01.12.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Sobczyk Janusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Szewczyk Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Banaś Krzysztof (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Drabik Jerzy (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Wolicki Stanisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Zamorski Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo

 
 
.