Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl.II-293/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 97/1255
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-11-1982
Data zakończenia sprawy
16-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Feliksowi Rosenstrauchowi i Józefowi Tupcie o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanemu o rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Rosenstrauch Feliks, ur.: 08-09-1947, imię ojca: Leib
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od marca do sierpnia 1982 r. w Krakowie - Nowej Hucie działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami gromadził, przechowywał, przenosił oraz rozpowszechniał pisma-ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dnia 16 grudnia 1982 r. postanowił na zasadzie art. 280 § 1 kpk umorzyć śledztwo przeciwko oskarżonemu z uwagi na brak dowodów popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, na zasadzie art. 213 kpk uchylić środek zapobiegawczy-tymczasowe aresztowaniem, zastosowany wobec Feliksa Rosenstraucha w dniu 28 października 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie i zarządzić zwolnienie z Aresztu Śledczego.
Tupta Józef, ur.: 12-09-1949, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od 13.12.1981 r. do 20.09.1982 r. w miejscu swojego zatrudnienia tj. Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym, przenosił w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zb. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dnia 16 grudnia 1982 r. postanowił na zasadzie art. 280 § 1 kpk umorzyć śledztwo przeciwko oskarżonemu z uwagi na brak dowodów popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, na zasadzie art. 213 kpk uchylić środek zapobiegawczy-tymczasowe aresztowanie, zastosowany wobec Józefa Tupty w dniu 22 września 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie i zarządzić zwolnienie z Aresztu Śledczego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Jakubas Janusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
Wszczyna śledztwo
Wolicki Stanisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
Umarza postępowanie
Zamorski Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
Wszczyna śledztwo

 
 
.