Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw. 28/83
Pn.Rew. 46/83
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/50
IPN BU 1378/51
IPN Kr 97/1075
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1982
Data zakończenia sprawy
23-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie na niekorzyść Franciszka Stożka i Eugeniusza Zadury zaskarżająca wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie z dnia 10 grudnia 1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stożek Franciszek, ur.: 24-09-1947, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Podprokurator wnosi o zmianę wyroku w części dotyczącej orzeczenia o winie odnośnie oskarżonego Franciszka Stożka oraz zmianę wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze w stosunku do obu oskarżonych i wymierzenie im za popełnione przestępstwa kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.
Kwalifikacja
Skazany
TAK
Wyrok
Wobec wycofania przez Zastępcę Naczelnego Prokuratora Wojskowego rewizji Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa dnia 23.02.1983 r. postanowił "rewizję wniesioną przez prokuratora od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1982 r. sygn. So.W. 772/82 w sprawie cyw. cyw. Franciszka Stożka i Eugeniusza Zadury pozostawić bez rozpoznania".
Zadura Eugeniusz, ur.: 22-12-1931, imię ojca: Michał
Zarzut
Podprokurator wnosi o zmianę wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze w stosunku do obu oskarżonych i wymierzenie im za popełnione przestępstwa kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.
Kwalifikacja
Skazany
TAK
Wyrok
Wobec wycofania przez Zastępcę Naczelnego Prokuratora Wojskowego rewizji Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa dnia 23.02.1983 r. postanowił "rewizję wniesioną przez prokuratora od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1982 r. sygn. So.W. 772/82 w sprawie cyw. cyw. Franciszka Stożka i Eugeniusza Zadury pozostawić bez rozpoznania".

Sędziowie
Kacperski Tomasz (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Oziebło Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sprawozdawca

Prokuratorzy
nieczytelny podpis
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
autor rewizji od wyroku
Suski Adam (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Cofnął rewizję prokuratora.
 
 
.