Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN. 206/93
Pn. Rew. 574/93
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/51
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
02-11-1993
Data zakończenia sprawy
03-12-1993
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 02.11.1993 r. wnosząca o uniewinnienie Franciszka Stożka i Eugeniusza Zadurę.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stożek Franciszek, ur.: 24-09-1947, imię ojca: Ludwik
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 03.12.1993 r. uniewinnił Franciszka Stożka i Eugeniusza Zadurę od popełnienia przypisanych im czynów.
Zadura Eugeniusz, ur.: 22-12-1931, imię ojca: Michał
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 03.12.1993 r. uniewinnił Franciszka Stożka i Eugeniusza Zadurę od popełnienia przypisanych im czynów.

Sędziowie
Buliński Marian (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Rewucki Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji nadzwyczajnej.
Szymański Franciszek (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.