Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pn.Nadz. 188/92
 
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 97/1255
 

Typ sprawy
Wznowienie
Data rozpoczęcia sprawy
30-09-1992
Data zakończenia sprawy
30-09-1992
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienie Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zmianie prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 16 grudnia 1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Rosenstrauch Feliks, ur.: 08-09-1947, imię ojca: Leib
Zarzut
Postanowienie Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zmianie prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 16 grudnia 1982 r.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelny Prokurator Wojskowy dnia 30 września 1992 r. na zasadzie art. 294 § 2 kpk w zw. z art. 574 kpk postanowił prawomocne postanowienie z dnia 16 grudnia 1982 r. zmienić w interesie podejrzanego w części dotyczącej podstawy umorzenia przez przyjęcie, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że w zachowaniu podejrzanego brak ustawowych znamion czynu zabronionego.
Tupta Józef, ur.: 12-09-1949, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Postanowienie Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zmianie prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 16 grudnia 1982 r.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelny Prokurator Wojskowy dnia 30 września 1992 r. na zasadzie art. 294 § 2 kpk w zw. z art. 574 kpk postanowił prawomocne postanowienie z dnia 16 grudnia 1982 r. zmienić w interesie podejrzanego w części dotyczącej podstawy umorzenia przez przyjęcie, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że w zachowaniu podejrzanego brak ustawowych znamion czynu zabronionego.

Sędziowie
Maciejewicz - Gawron Beata
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sprawozdawca, sędzia przewodniczący rozprawie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia Józefowi Tupcie
Szymański Artur
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia s. rej. (del.) sędzia uczestniczący w rozprawie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia Józefowi Tupcie
Wysokińska-Walenciak Katarzyna
Sąd
Sąd Okręgowy Wydział III Karny - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia uczestniczący w rozprawie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia Józefowi Tupcie

Prokuratorzy
Baran Ewa
Prokuratura
Prokuratura Okręgowa - Kraków
Uwagi
udział w wydaniu wyroku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia Józefa Tupty
Zdzirkowski Józef (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.