Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W-4/81
PL. Śl. 4/II/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/51
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-12-1981
Data zakończenia sprawy
30-12-1981
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciw Wojciechowi Żukowi oskarżonemu o wykonanie na ścianach budynków "wrogich napisów".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Żuk Wojciech, ur.: 08-03-1954, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19.12.1981 r. około godz. 23.00 w Wałczu rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz publicznie lżył i poniżał naczelne organy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w ten sposób, że na murach budynków i witrynach sklepowych malował farbą olejną wrogie napisy skierowane przeciwko PZPR, a nadto na kiosku przy ul. Kilińszczaków zawiesił prześcieradło pomalowane farbą koloru czerwonego z napisem "Solida" w sposób sugerujący "Solidarność" ociekającą krwią."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1 kk i 273 § 1 kk, w zw. z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o postępowaniach szczególnych.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 30 XII 1981 r. uznał Wojciecha Żuka winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 237 kk. i skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, której początek odbywania policzył od dnia 20.12.1981 r., 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz zasądził od oskarżonego 3000 zł. opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa i obciążył go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.12.1981 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.12.1981 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym oraz przewodniczył rozprawie głównej.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.12.1981 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Jatczak Jacek (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Wierzbicki Stanisław (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Zieliński Bolesław (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -

 
 
.