Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W-4/81
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/51
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
24-10-1989
Data zakończenia sprawy
24-10-1989
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Zastosowanie abolicji wobec Wojciecha Żuka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Żuk Wojciech, ur.: 08-03-1954, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 24.10.1989 r. zastosowując przepisy ustawy z dnia 29.05.1989 r. postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie za występek z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12.12.1981 r. na karę 4 lat pozbawienia wolności, oraz zarządzić zatarcie skazania za wyżej wymieniony występek."

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Maciak Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Wylegalski Tadeusz (ppłk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Parulski Krzysztof (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
 
 
.